• Αναζήτηση
 • Πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό με πάγωμα επενδύσεων

  To «πάγωμα» των επενδυτικών δαπανών κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου είχε ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  To «πάγωμα» των επενδυτικών δαπανών κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου είχε ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα.

  Σύμφωνα μα τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 635 εκατ. ευρώ από 1,93 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

  Στο ίδιο διάστημα οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στα 956 εκατ. ευρώ χαμηλότερα κατά 679 εκατ. ευρώ από τον στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών.

  Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 24,27 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25,07 δισ. ευρώ).

  Στο μέτωπο των εσόδων αυτά διαμορφώθηκαν σε 21,97 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

  Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

  α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 43 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

  β) Φόροι στην περιουσία κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,3%,

  γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών) κατά 27 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

  δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

  ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 64 εκατ. ευρώ ή 1,0 %,

  στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 6,6%,

  ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,1%,

  η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 89 εκατ. ευρώ ή 12,8%,

  θ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 19 εκατ. ευρώ ή 8,9%,

  ι) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 67 εκατ. ευρώ ή 33,2%,

  ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

  ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 18 εκατ. ή 12,1%.

  Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

  α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 211 εκατ. ή 6,1%, λόγω του γεγονότος ότι o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

  β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 138 εκατ. ή 60,2%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

  γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

  δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk