• Αναζήτηση
 • Στο 66,4% η συμμετοχή των ξένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

  Καθαροί αγοραστές ( αγορές μείων πωλήσεις) ελληνικών μετοχών συνολικής αξίας 73 εκατ. ευρω το Δεκέμβριο και

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Καθαροί αγοραστές ( αγορές μείων πωλήσεις) ελληνικών μετοχών συνολικής αξίας 73 εκατ. ευρω το Δεκέμβριο και συνολικά 286 δις. ευρω το 2017, ήταν οι ξένοι επενδυτές του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Δεκέμβριο, αυξήθηκε στο 66,4% έναντι 64,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 63,5% έναντι 62,3% τον προηγούμενο μήνα.
  Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Δεκέμβριο η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα 43,54 δισ., αυξημένη κατά 8,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπ’ όψιν η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 7,8%.
  Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2017 ήταν τα εξής:
  Σημαντική αύξηση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 10,8% σε σχέση με το 2016. (€43,54 δισ. στις 29/12/2017 έναντι €39,29 δισ. στις 30/12/2016). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€1.879,39 εκατ. ή 4,3% στις 29/12/2017 & €1.753,58 εκατ. ή 4,5% στις 30/12/2016), η αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 11,0%. (€41,66 δισ. στις 29/12/2017 έναντι €37,53 δισ. στις 30/12/2016).
  Εισροή κεφαλαίων ύψους €286,03 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2017 έναντι €913,00 εκ. το 2016, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 68,7%.
  Αύξηση της τάξεως του 3,4% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 63,5% στις 29/12/2017 από 61,4% στις 30/12/2016 – συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 66,4% στις 29/12/2017 από 64,3% στις 30/12/2016 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,3%.
  Συνολική Αξία Συναλλαγών €14,76 δισ. έναντι €15,06 δισ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,9%.
  Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €58,81 εκ. έναντι €60,46 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,7%.
  Μείωση της τάξεως του 23,9% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2017 (18.244.883.119 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2016 (23.991.937.924 τεμάχια).
  Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2017 στα 72.688.777 τεμάχια έναντι 96.353.164 τεμαχίων το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 24,6%.
  Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Εταιρικά Ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης που υπήρξε στη κατηγορία αυτή, κυρίως με την εισαγωγή νέων τίτλων σταθερού εισοδήματος.
  Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το 2016, παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών €138,41 εκ. και συνολικό αριθμό αξιών που μεταβιβάστηκαν 14.929.668 τεμάχια. Αντίστοιχα η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €551.425,81 και ο Μέσος Αριθμός Αξιών που μεταβιβάστηκαν ανήλθε στα 59.481 τεμάχια.
  Σημαντική αύξηση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 24,7% από το τέλος του προηγούμενου έτους.
     
  Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.  
  Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 1,35 δισ. ευρώ (αυξημένη κατά 21,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 12,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.316.337.604 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 23,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.064.253.813 τεμάχια) και μείωση 33,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (1.967.303.596 τεμάχια).
  Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 64,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  Ο αριθμός των ενεργών μερίδων επενδυτών ανήλθε τον Νοέμβριο σε 16,97 χιλιάδες (από 15,56 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα), ενώ 588 ήταν οι νέες μερίδες επενδυτών (από 595 τον προηγούμενο μήνα).
  Η τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου ΓΔ+0,89% Αθηνών εμφάνισε κέρδη της τάξης του 8,4% από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
  Οικονομία