Εναλλακτική θητεία στους Δήμους για τους αντιρρησίες συνείδησης

Τη δυνατότητα να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης έχουν μεταξύ άλλων δημόσιων φορέων, και οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καθώς και οι Συνδέσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Τη δυνατότητα να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης έχουν μεταξύ άλλων δημόσιων φορέων, και οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καθώς και οι Συνδέσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας που εκπληρώνεται από τους αντιρρησίες συνείδησης κυμαίνεται με τα σημερινά δεδομένα από πέντε έως δεκαπέντε μήνες.

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης να αποστείλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του, μέχρι την 8η Δεκεμβριου 2017, τα απαραίτητα έγγραφα, στα οποία να ενημερώνουν για το ενδιαφέρον τους. Η εναλλακτική
υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.
Σε έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 35963), το οποίο εστάλη στους ΟΤΑ και υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο εγγράφως (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να δηλώσουν σε ποια θέση θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του κάποιος αντιρρησίας συνείδησης.
Ηδη, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας /Γ. Ε. ΕΘ. Α. έχει καλέσει τους φορείς του δημοσίου τομέα να δηλώσουν τυχόν βούλησή τους να απασχολήσουν κατά το 2018 άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τις ειδικότητες – αντικείμενα απασχόλησής τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση, ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί στα 223,53 ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο φορέα «ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα)».
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk