Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2016 – Φόροι €49 δισ. με νέα μέτρα €5,7 δισ.

Εσοδα 49 δισ. ευρώ από την οικονομία η οποία θα βρίσκεται στο «μείον» αναζητά η κυβέρνηση με τον προυπολογισμό του 2016 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ.

Εσοδα 49 δισ. ευρώ από την οικονομία η οποία θα βρίσκεται στο «μείον» αναζητά η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του 2016 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ.

Ο νέος προϋπολογισμός, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας σε σχέση με το σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο, στηρίζεται σε μέτρα ύψους 5,7 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ είναι πρόσθετοι φόροι και 2,5 δισ. ευρώ περικοπές στις δαπάνες με κυριότερες τις παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό.

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, που υπογράφει τον προϋπολογισμό «στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο (σ.σ. ή θα υποχωρήσει οριακά κατά 0,3% όπως προβλέπει το ΚΕΠΕ). Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής.

Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη.

Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις.

Ολα αυτά επέτρεψαν

* Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.

Ο υπουργός υποσχέθηκε την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες και την αλλαγή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ώστε να ευνοηθούν έστω και οριακά τα χαμηλά εισοδήματα».

Ολα τα μέτρα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός
2015

Εκτίμηση
Σχέδιο
2016

Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016

Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016

Ι. Έσοδα (1+2)

55.603

53.091

53.344

53.527

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

50.871

48.618

49.462

49.107

2. Έσοδα ΠΔΕ

4.732

4.473

3.882

4.420

ΙΙ. Δαπάνες (1+2)

55.705

55.664

55.685

55.751

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

49.305

49.264

48.935

49.001

α. Πρωτογενείς δαπάνες

41.887

41.924

41.735

41.861

β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση

667

660

380

380

γ. Τόκοι

5.900

5.830

5.930

5.930

δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

700

590

598

598

2. ΠΔΕ (α+β)

6.400

6.400

6.750

6.750

α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

5.700

5.700

6.000

6.000

β. Εθνικό σκέλος

700

700

750

750

ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού

-103

-2.573

-2.340

-2.224

ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ)

5.797

3.257

3.590

3.706

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης

-3.285

-3.412

-2.314

-2.846

Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

4.512

965

2.346

1.860

Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

-3.388

-5.985

-4.654

-5.070

Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ

1.374

355

1.092

1.105

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

853

649

554

545

Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA

588

344

406

455

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA

863

241

300

315

Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA

-750

-1.221

-1.675

-1.044

Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA

-459

-5.618

-3.977

-3.695

% ΑΕΠ

-0,2%

-3,2%

-2,3%

-2,1%

Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης

7.867

6.904

6.919

6.821

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA

7.408

1.286

2.942

3.126

% ΑΕΠ

4,0%

0,7%

1,7%

1,8%

Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

-1.812

-1.636

-2.048

-2.207

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

5.595

-349

894

919

% ΑΕΠ

3,03%

-0,20%

0,52%

0,53%

Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

5.546

-439

867

872

% ΑΕΠ

3,00%

-0,25%

0,50%

0,50%

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

49

90

27

47

ΑΕΠ

184.870

175.658

173.365

174.438

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

2015

2016

Σύνολο Παρεμβάσεων

1.541

5.733

Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών

535

2.532

Συντάξεις Δημοσίου

188

Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50%

105

Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

100

500

Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

22

538

Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

403

1.113

Λοιπές Παρεμβάσεις

89

Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων

1.006

3.201

Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α.

427

1.310

Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης

63

377

Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης

32

32

Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

150

Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων

36

90

Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ

19

20

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα

283

157

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

114

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες

36

79

Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο.

15

56

Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση

13

Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

31

41

Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων

40

5

Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια

142

Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT’s)

100

Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες

32

Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

150

Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ

20

210

Ψηφοφορία στη Βουλή στις 5 Δεκεμβρίου

Ο κ. Τσακαλώτος μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατέθεσε την Εισηγητική Έκθεση του οικονομικού έτους 2016, τον τόμο για τις φορολογικές δαπάνες του 2016 καθώς και τις Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών: Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Παραλαμβάνοντας τον Προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος της Βουλής, ενημέρωσε την Ολομέλεια, πως θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
Η συζήτηση – ψήφιση του Προϋπολογισμού θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk