• Αναζήτηση
 • Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων για τo Hilton

  Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ στο εννάμηνο του 2014 έναντι 2,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 22,3 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

  Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων εμφάνισε η εταιρεία Ιονική Ξεν/κες Επιχ/σεις (Hilton) κατά το εννεάμηνο του 2014. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ στο εννάμηνο του 2014 έναντι 2,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 22,3 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

  Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 430 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τα οποία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οφείλοντο κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της αλλαγής του συντελεστή φορολογίας.
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk