• Αναζήτηση

Ποιες επιχειρήσεις βραβεύτηκαν για την περιβαλλοντική τους ευαισθησία

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος απένειμε, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και τα αντίστοιχα Ελληνικά Βραβεία.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος απένειμε, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον και τα αντίστοιχα Ελληνικά Βραβεία.

Ανά κατηγορία, τα ευρωπαικά βραβεία που απονέμονται φέτος για πέμπτη χρονιά, κέρδισαν οι παρακάτω εταιρείες:
ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1o ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
4ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ
Στη υποκατηγορία Βιοποικιλότητα δόθηκαν 3 ισοδύναμα βραβεία στις εταιρείες:
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Για πρώτη φορά φέτος απονεμήθηκαν και τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον που απονεμήθηκαν στις παρακάτω εταιρείες και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) (www.paseppe.gr) συντόνισε για πέμπτη συνεχή φορά την αξιολόγηση των υποψηφίων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με εκπροσώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλαδικών και επιστημονικών φορέων. Η ίδια αυστηρή διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον.
Τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον» πρωτοεμφανίστηκαν το 1987 ως «European Better Environment Awards». Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό θεσμό εξαιρετικά σημαντικό για την υιοθέτηση και την υλοποίηση περιβαλλοντολογικών πολιτικών από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ως στόχο να τις παρακινήσει στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk