Φοροέλεγχοι εξ αποστάσεως

Φορολογικούς ελέγχους από το γραφείο ή επί τόπου θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, των εφοριών, των τελωνείων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Φορολογικούς ελέγχους από το γραφείο ή επί τόπου θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, των εφοριών, των τελωνείων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η Φορολογική Διοίκηση στις περιπτώσεις που διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο της αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της όπως οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και άλλα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους, όπως π.χ. τραπεζικές συναλλαγές (πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις, δάνεια κτλ.).
Πληροφορίες


Την ίδια στιγμή το υπουργείο εξουσιοδοτεί τους ελεγκτές του να ζητούν πληροφορίες από εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν επαγγελματίες και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία (π.χ., αποδείξεις). Περαιτέρω κατά τη διακίνηση των αγαθών θα εξετάζεται αν είχαν εκδοθεί αντίστοιχα στοιχεία αξίας (τιμολόγια ή ΑΛΠ) ή έγγραφα μη τιμολογηθέντων αγαθών.
Στις περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη επιτόπιο φορολογικό έλεγχο πρέπει την απόφασή της αυτή να τη γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο πριν από την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου.
Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν ύστερα από πράξη του ΓΓΔΕ να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
Με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων από τον ελεγκτή και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον φορολογικό έλεγχο ότι προκύπτει πρόσθετος φόρος θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του ποσού που του έχει καταλογιστεί μαζί με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου όπου θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή.
Με το σημείωμα αυτό θα καλείται ο φορολογούμενος να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου εντός 20 ημερών από την επίδοσή του.
Η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη του ο φορολογικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του φόρου και θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο μαζί με την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Τα εισοδήματα


Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διενέργεια ελέγχου για την επιστροφή φόρου εισοδήματος θα διενεργούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα ορίζονται από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από κοινού με τον υποδιευθυντή ελέγχου και τον επόπτη, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και τον εν γένει φάκελο του φορολογουμένου, για τις οποίες θα γίνεται ρητή αναφορά στη σχετική έκθεση που θα συντάσσεται.
Οταν κατά τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου απαιτείται άρση τραπεζικού απορρήτου θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση η αρμόδια αρχή θα μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη συνδρομή των πιστωτικών ιδρυμάτων να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αυτή κρίνει ότι χρειάζονται για την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης για τη φορολογία, τη φορολογική περίοδο ή την υπόθεση που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
Σε ό,τι αφορά τους «προληπτικούς ελέγχους» σημειώνεται ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκαν η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία) από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (π.χ., γιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κτλ.), καθώς και η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις αγαθών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Η γιορτή της δημοκρατίας και η παραφωνία Βελόπουλου Το κεντρικό σύνθημα στη δεξίωση για την 47η επέτειο από την... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk