Λίγο προτού επαναφέρει η κυβέρνηση τον καταργηθέντα εδώ και ενάμιση χρόνο φόρο κληρονομιάς και γονικών παροχών (μέτρο το οποίο είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 και εφάρμοσε στη συνέχεια), το υπουργείο Οικονομικών σπεύδει να κλείσει οριστικά περισσότερες από 800.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κτλ. απαλλάσσοντας τους υπόχρεους ιδιοκτήτες ακινήτων από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Με χθεσινή τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ.

Ι.Παπαθανασίου προχωρεί στο κλείσιμο των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεις, κληρονομιές κτλ.) για τις οποίες οι πολίτες δεν είχαν πληρώσει το ποσό του φόρου που είχε προκύψει είτε γιατί είχαν διαφωνήσει με την αξία του ακινήτου που είχε προσδιορίσει αρχικά ο έφορος είτε γιατί δεν είχαν μπει καν στον κόπο να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις. Τώρα, έρχεται το υπουργείο Οικονομικών και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση που θα ισχύσει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και να πληρώσουν σε δόσεις τον φόρο που θα προκύψει με χαμηλές αντικειμενικές αξίες και απαλλαγή από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων που προκύπτει με τη δήλωση αυτή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, ο δε φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών καταβάλλεται σε 12 διμηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι η κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 500 ευρώ, εκτός από την τελευταία. Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 5%.

Σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία (αγοραπωλησία), κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται σήμερα το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέσα στο έτος της πρώτης εφαρμογής και πριν από αυτή. Για την αποδοχή αυτής της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας ως το τέλος του τρέχοντος έτους φορολογική δήλωση στην οποία επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

Αν η αξία του ακινήτου που δηλώθηκε με την αρχική δήλωση (π.χ. πριν από 10 χρόνια) είναι μεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές αξίες, η φορολογική υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής με βάση την αξία της αρχικής δήλωσης, εφόσον φυσικά έχουν πληρωθεί οι φόροι που είχαν προσδιοριστεί τότε.

Οι υπόχρεοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προίκας και φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, μπορούν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2009 να υποβάλουν την οικεία αρχική ή συμπληρωματική δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προστίμου, κτλ.,

εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε ως την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία πράξη ή το φύλλο ελέγχου. Δεύτερη ευκαιρία θα δοθεί και σε χιλιάδες πολίτες οι οποίες από το 1997 ως το 2007 είχαν «ξεχάσει» να υποβάλουν δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ όφειλαν. Αν ο υπόχρεος επιθυμεί την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων ΦΜΑΠ μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ ως τις 31 Σεπτεμβρίου του 2009. Οι υποθέσεις περαιώνονται με βάση τη δηλωθείσα αξία των ακινήτων προσαυξημένη κατά 10%, ενώ απαλλάσσονται οι υπόχρεοι από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, κτλ.