Για πρώτη φορά παραγωγή πρώτων υλών στην Ελλάδα

Η εταιρεία δημιουργεί εκ του μηδενός τον κλάδο της Βιοτεχνολογικής Παραγωγής Φαρμάκων στην Ελλάδα

H DEMO στη δύσκολη δεκαετία 2011-2019 βασισμένη στο τρίπτυχο επενδύσεις – εξωστρέφεια – παραγωγή κατάφερε και αντιστάθηκε στην κρίση, τετραπλασιάζοντας την παραγωγική της δυνατότητα και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της κυρίως λόγω της εξαγωγικής της δυνατότητας.

Τα 2020 όμως μια νέα κρίση, και αυτή τη φορά παγκόσμια, η πανδημία της COVID, ήρθε να προστεθεί στο δύσκολο επενδυτικό τοπίο στον κλάδο. Η DEMO με τις ισχυρές παραγωγικές της δυνατότητες, πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια αυτήν. Κάλυψε όχι μόνο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τις επείγουσες ανάγκες άλλων συστημάτων υγείας, όπως της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, ακόμη και της Βραζιλίας και της Βολιβίας.

Ολη αυτή η εμπειρία της πανδημίας οδήγησε στην αναθεώρηση της στάσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία σήμερα προσπαθεί να επαναφέρει την παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη, έτσι ώστε οι χώρες-μέλη να μην εξαρτώνται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και να μην υποφέρουν ξανά από σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και υλικά.

Η DEMO, όντας ήδη σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέσιμων της Ευρώπης, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το κενό αυτό, με τις επενδύσεις της πάνω στον τομέα της παραγωγής πρώτων υλών και φαρμακευτικών σκευασμάτων χημικής προέλευσης.

Προστιθέμενη αξία
για την οικονομία

Τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει να παίρνουν σάρκα και οστά, στους τομείς της παραγωγής πρώτων υλών, της επέκτασης της παραγωγής τελικών σκευασμάτων, της έρευνας και της βιοτεχνολογίας. Το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα θα δώσει προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την αγορά εργασίας, το ελληνικό φάρμακο και την επιστήμη, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα το νέο κεφάλαιο στην εξαγωγική δραστηριότητα της DEMO με περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης διεθνώς.

Πιο συγκεκριμένα:

l Η DEMO ολοκληρώνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 δύο παραγωγικές μονάδες, στο Κρυονέρι Αττικής, για επέκταση της παραγωγής της σε ενέσιμη αντιβίωση σε πλαστικό περιέκτη και λυόφιλα προϊόντα.

l Παράλληλα προχωρεί στην ανέγερση ενός νέου βιομηχανικού συγκροτήματος στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης Αρκαδίας. Το νέο αυτό βιομηχανικό συγκρότημα θα αποτελείται από 4 μονάδες παραγωγής πρώτων υλών και 6 μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το campus θα έχει συνολική επιφάνεια κτιρίων 74.000 τ.μ. και παραγωγή 200 τόνων πρώτης ύλης και 250 εκατ. τεμαχίων τελικών φαρμακευτικών σκευασμάτων ετησίως. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής, και σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται να δημιουργηθούν 450 νέες θέσεις εργασίας.

l Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε εντός του 2021 στην κατασκευή ενός νέου κέντρου Ερευνας και Ανάπτυξης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το νέο ερευνητικό κέντρο, επιφάνειας 2.400 τ.μ., θα φιλοξενεί τις ομάδες Ε&Α για τις πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χημικής προέλευσης που θα παραχθούν στην Τρίπολη και θα απασχολεί σε πλήρη λειτουργία 75 νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Στόχος της εταιρείας είναι με την ολοκλήρωση του νέου ερευνητικού κέντρου, στο τέλος του 2021, να αναπτύσσει 25 νέα προϊόντα τον χρόνο, με κατάληξη το 2027 να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη 125 νέων σκευασμάτων.

Δημιουργείται
ένας νέος κλάδος

Με τις επενδύσεις αυτές στην παραγωγή δημιουργείται ένας νέος κλάδος που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, η παραγωγή α’ υλών φαρμάκων. Επίσης, η DEMO αποκτά τη δυνατότητα να παράγει όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές και κατηγορίες ενέσιμων που υπάρχουν σήμερα, ενώ το μέγεθος των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Τρίπολη είναι τέτοιο που μπορεί να καλύψει το 20% των αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της Ευρώπης για τα προϊόντα που θα παράγει.

Και στις νέες τεχνολογίες και στα βιοομοειδή προϊόντα όμως η DEMO οδηγεί τις εξελίξεις. H χώρα μας υπολείπεται σημαντικά της υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς η όποια δραστηριότητα αναφορικά με την άμεση βιομηχανική ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών φαρμακευτικών θεραπευτικών προϊόντων είναι ουσιαστικά μηδενική. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα στερείται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πολλαπλά οφέλη που θα μπορούσε να συνεισφέρει ο τομέας της βιοτεχνολογίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Το γεγονός ότι η χώρα μας έμεινε πίσω από τις εξελίξεις της Βιοτεχνολογίας, την ώρα που σε άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά, δημιούργησε και ένα έλλειμμα τεχνογνωσίας αλλά και τη φυγή στο εξωτερικό όσων επιστημόνων ήθελαν να ασχοληθούν και να εργαστούν στον τομέα αυτόν.

Ερευνητικό Κέντρο
Βιοτεχνολογίας

Η DEMO θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, στο Κρυονέρι Αττικής, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα Εργαστήρια Ερευνας και Ανάπτυξης βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και μία πιλοτική μονάδα παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων για παραγωγές παρτίδων προϊόντος για κλινικές μελέτες.

Επιπλέον, στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, θα δημιουργήσει μια Βιο-Ακαδημία Φαρμάκων. Ενα μείγμα επιστημόνων από το εξωτερικό με τεχνογνωσία που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια της χώρας μας ώστε να γίνουν ο θύλακας Ερευνας και Ανάπτυξης στη νέα αυτή τεχνολογία. Η έναρξη της Βιο-Ακαδημίας προβλέπεται με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενώ οι επιστήμονες από το εξωτερικό έχουν ήδη αρχίσει να προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτόν καθώς και για τον σχεδιασμό της συνολικής εγκατάστασης.

Οταν ολοκληρωθούν στο τέλος του 2022 οι εγκαταστάσεις και εκπαιδευτεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, η DEMO σχεδιάζει την έναρξη Ερευνας και Ανάπτυξης 3 μονοκλωνικών αντισωμάτων μέχρι το 2027, έργα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά από το 2030 και μετά. Με τις ανωτέρω επενδύσεις στη Βιοτεχνολογία, η DEMO συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην Εθνική Οικονομία, καθώς δημιουργεί εκ του μηδενός τον κλάδο της Βιοτεχνολογικής Παραγωγής Φαρμάκων στην Ελλάδα, συμβάλλει στο Βrain Gain της χώρας με Επιστημονικό Δυναμικό υψηλής κατάρτισης και δημιουργεί τους νέους επιστήμονες του μέλλοντος για την παραγωγή φαρμάκων στη χώρα.

Επενδυτικό πλάνο ύψους 356 εκατ. ευρώ

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της DEMO ΑΒΕΕ, ύψους 356 εκατ. ευρώ, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος – ΙΣΝ. Τις επενδύσεις χαιρέτισαν ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, η υφυπουργός Υγείας κυρία Ζωή Ράπτη και εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος.

Με το σύνολο των επενδύσεων για τα επόμενα επτά χρόνια, η DEMO έρχεται να θωρακίσει την Ευρώπη σε φάρμακα και ταυτόχρονα να βάλει την Ελλάδα στις νέες τεχνολογίες του φαρμάκου.

Επέκταση της παραγωγικής δυναμικής στο Κρυονέρι Αττικής4 μονάδες παραγωγής α’ υλών και 6 μονάδες παραγωγής τελικού προϊόντος στην ΤρίποληΣύγχρονα εργαστήρια R&D στη ΘεσσαλονίκηΜονάδα ανάπτυξης μονοκλωνικών αντισωμάτων και Βιο-Ακαδημία στην Αττική

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Χωρίς κατηγορία
Σίβυλλα
Helios Kiosk