Η Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών (MIG) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά της συμμετοχής της στην εταιρεία SINGULAR LOGIC με χρηματοοικονομική σύμβουλο τη EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., αποφάσισε τη διακοπή των συζητήσεων με την εταιρεία «Nexum Holdings Limited» (Skybox).

Η MIG θα προχωρήσει πλέον σε συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα «EPSILON NET ΑΕ» και «SPACE HELLAS Α.Ε.» με αντικείμενο την κατάρτιση σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών SINGULARLOGIC.