• Αναζήτηση
 • ΕΛΠΕ: Αναχρηματοδότηση δανείων €900 εκατ.

  Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και, ταυτόχρονα, προέβη στη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ., «εξέλιξη που διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του στα επόμενα δύο χρόνια», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και, ταυτόχρονα, προέβη στη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ., «εξέλιξη που διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του στα επόμενα δύο χρόνια», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.
  Ειδικότερα, ο όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε 400 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών.
  Επίσης, προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας, ύψους 250 εκατ. ευρώ.
  Σημειώνεται ότι, εντός του Α’ εξαμήνου 2018 υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας, με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ., σε συνολικά 300 εκατ. ευρώ.
  Τα δάνεια, σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του ομίλου. Ταυτόχρονα, επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου. Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.
  «Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια», καταλήγει η ανακοίνωση.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk