• Αναζήτηση
 • Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 34 εκατ. ευρώ πέτυχε στο α΄ τρίμηνο 2018

  Στα 34 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο α΄ τρίμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αυξημένα σε σχέση με τα 13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στα 34 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο α΄ τρίμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αυξημένα σε σχέση με τα 13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
  Σε γραπτή του δήλωση ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ τόνισε ότι «τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2018 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΤΕ στην οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας στον ισχυρό ισολογισμό και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας».  
  Αναφορικά με τις επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο κερδοφορίας, ο κ. Μυλωνάς σημειώνει πως «η ΕΤΕ κατέγραψε οργανικά κέρδη ύψους 26 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, μετά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9».
  Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α’ τριμήνου για το 2018. Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και η βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες θα αντισταθμίσουν τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ αναμένει να συνεχίσει παράγει θετική κερδοφορία για το υπόλοιπο του έτους».
  Αναφορικά με τη ρευστότητα της τράπεζας, ο κ. Μυλώντας τονίζει πως «συνιστά ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η ΕΤΕ παραμένει η μοναδική Ελληνική Τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs)».
  Όπως εξηγεί, «με δείκτη δάνεια προς καταθέσεις μόλις στο 75% στην Ελλάδα, η ΕΤΕ παραμένει σε πλεονεκτική θέση ενόψει της ισχυροποίησης της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων».  
  Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τονίζει πως «η ΕΤΕ κατόρθωσε να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του εγχώριου τραπεζικού κλάδου στο 60%».
  Σύμφωνα με τον ίδιο, «η υπεραπόδοση της τάξεως των 0,9 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για το Α’ τρίμηνο του 2018, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη πώληση χαρτοφυλακίου δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, θέτει τις βάσεις όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2018 νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά και για τη διατήρηση ενός σημαντικού αποθέματος για το 2019».
  Όπως επισημαίνει, «τα υψηλά ποσοστά κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέχουν στην ΕΤΕ ευελιξία στην υλοποίηση της στρατηγικής μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

  Τα κόκκινα δάνεια

  Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο
  Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε και κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 0,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 0,1 δισ. ευρώ αφορούν στον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους.
  Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά 5,0 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του ΕΕΜ για το Α’ τρίμηνο του 2018 κατά 0,92 δισ. ευρώ
  Η συνολική μείωση αντανακλά αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο να προέρχεται από λογιστικές διαγραφές.
  Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 100 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 43,1% το Α’ τρίμηνο του 2018, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 60,4% στην Ελλάδα, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών Ελληνικών τραπεζών.
  Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών επίσης παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-57 εκατ. ευρώ) το Α’ τρίμηνο του 2018.
  Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 30,9% (-120 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 84,0% στην Ελλάδα (82,9% σε επίπεδο Ομίλου).
  Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σημαντικά σε 167 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2018 από 250 μ.β. προηγούμενο τρίμηνο και 294 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2017, συντελώντας αποφασιστικά στην επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία.
  Στη ΝΑ Ευρώπη , ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 35,4% το Α’ τρίμηνο του 2018, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,9%.
  Ενισχυμένη ρευστότητα
  Παρά το ισχυρό Δ’ τρίμηνο του 2017 λόγω ευνοϊκής εποχικότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 40,3 δισ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2018. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 39 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 38,4 δισ. ευρώ
  Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη παρέμειναν επίσης αμετάβλητες σε 1,9 δισ. ευρώ Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας εγχώριες εισροές καταθέσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ
  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 75% στην Ελλάδα (79% το Δ’ τρίμηνο του 2017) και σε 76% σε επίπεδο Ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.
  Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διατηρείται σε μόλις 2,8 δισ. ευρώ το Μάιο του 2018 από 12,3 δισ. ευρώ το τέλος του Δ’ τριμήνου του 2016 και αφορά αποκλειστικά στο πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
  Η ΕΤΕ διατηρεί μηδενική εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA) από το τέλος Νοεμβρίου 2017, εν μέρει λόγω των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΤΕ παραμένει η μοναδική συστημική Τράπεζα στην Ελλάδα με πλήρη απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA.
  Ταυτόχρονα, η Τράπεζα διατηρεί ένα απόθεμα ρευστότητας, το οποίο της παρέχει ευελιξία αναφορικά με την παροχή πιστοδοτήσεων, εκμεταλλευόμενη το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, συνεπικουρούμενου από μερίδιο αγοράς 36% στις καταθέσεις ταμιευτηρίου.
  Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, θα διασφαλίσουν την απεξάρτηση της Τράπεζας από τον ΕLA, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας.

  Κεφαλαιακή επάρκεια

  Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση 50 μ.β. από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΠ 9 και 16 μ.β. από την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
  Ο δείκτης CET1 έχει επιβαρυνθεί επίσης από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία και Αλβανία, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους.
  Οι υπολειπόμενες αποεπενδύσεις αναμένεται να ενισχύσουν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΤΕ σημαντικά, με επίκεντρο την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

  Κερδοφορία – Ελλάδα

  Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2018 από 153 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-6,6% σε τριμηνιαία βάση) και η βελτίωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις (+21,6% σε τριμηνιαία βάση) αντισταθμίστηκε από την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-11,2% σε τριμηνιαία βάση).
  Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 269 εκατ. ευρώ από 302 εκατ. ευρώ το Δ΄ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΛΠΧ 9 και τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής, με τα υπόλοιπα των δανείων προς επιχειρήσεις να παραμένουν πρακτικά αμετάβλητα.
  Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επίσης μειώθηκε κατά 33 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 287 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2018.
  Μετά από ένα εποχικά ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 57 εκατ. ευρώ το Δ τρίμηνο του 2017 από 60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
  Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,8%, αντικατοπτρίζοντας την εξάλειψη της προμήθειας χρηματοδότησης μέσω ELA.
  Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ το Α τρίμηνο του 2018 από 28 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2017.
  Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 213 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2018 από 228 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2017, λόγω εποχικότητας. Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από την αποκλιμάκωση των γενικών και διοικητικών εξόδων (-17,1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της μείωσης των εξόδων προς τρίτους (αμοιβές συμβούλων και ορκωτών λογιστών).
  Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ (-2,8% σε τριμηνιαία βάση). Συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2017, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα (+1,4% σε ετήσια βάση).
  Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 10 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2018 έναντι ζημιών ύψους 55 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο (και 16 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2017), καθώς η σημαντική μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-36,0% σε τριμηνιαία βάση) αντιστάθμισε την πτώση στα οργανικά έσοδα (-10,1% σε τριμηνιαία βάση).
  ΝΑ Ευρώπη:  
  Στη ΝΑ Ευρώπη, Ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 11 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2018 έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk