• Αναζήτηση
 • Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας

  Στον ορισμό του κ. Χριστόφορου Κουφαλιά ως νέου εκπροσώπου του στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στον ορισμό του κ. Χριστόφορου Κουφαλιά ως νέου εκπροσώπου του στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

  Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει και τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk