• Αναζήτηση
 • Κομισιόν: Καμιά νέα πρόταση μετεγκατάστασης προσφύγων

  «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής προσφύγων στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου και δεν θεωρεί σκόπιμο, στην παρούσα φάση, να παρουσιάσει νέα πρόταση μετεγκατάστασης», τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με τις μεταφορές επιστροφής προσφύγων στην Ιταλία και την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου και δεν θεωρεί σκόπιμο, στην παρούσα φάση, να παρουσιάσει νέα πρόταση μετεγκατάστασης», τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

  Απαντώντας σε ερώτηση 64 ευρωβουλευτών από 6 πολιτικές ομάδες, τόνισε πως «πρώτη προτεραιότητα είναι να μετεγκατασταθούν, το συντομότερο δυνατό, όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι που βρίσκονταν στην Ιταλία και την Ελλάδα την 26η Σεπτεμβρίου 2017».

  «Η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε ad hoc μέτρα. Η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί τη μοναδική λύση διαρθρωτικού χαρακτήρα. Επείγει η επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση πολιτικής συμφωνίας στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η μεταναστευτική πίεση στην Ιταλία και την Ελλάδα παραμένει υψηλή, έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη-μέλη που συνεχίζουν τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία πέραν των ισχυόντων προγραμμάτων», αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος, η Ουγγαρία και η Πολωνία δεν έχουν κάνει ούτε μία μετεγκατάσταση προσφύγων από την έναρξη του προγράμματος, ενώ η Τσεχία δεν έχει κάνει καμιά μετεγκατάσταση για περισσότερο από ένα χρόνο, από την Ιταλία ή την Ελλάδα. Εναντίον και των τριών αυτών χωρών η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διαδικασία για παραβατική συμπεριφορά.

  Οι 64 ευρωβουλευτές ζητούσαν να πληροφορηθούν αν προτίθεται η Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύστημα του Δουβλίνου σχετικά με τις επιστροφές στην Ιταλία και στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στο χαρακτήρα αλληλεγγύης των μετεγκαταστάσεων.

  Πολιτική