• Αναζήτηση

«Λύση» Λαφαζάνη για τα διαθέσιμα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε λύσεις έκτακτης ανάγκης προχωράει η κυβέρνηση για την αποτροπή στάσης πληρωμών τον Μάρτιο καθώς σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Aπόφαση που υπογράφουν

Σε λύσεις έκτακτης ανάγκης προχωράει η κυβέρνηση για την αποτροπή στάσης πληρωμών τον Μάρτιο καθώς σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Aπόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μάρδας τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων αγροτών, μεταφέρονται σε έντοκο λογαριασμό της Τράπεζα της Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για από τα κοινοτικά προγράμματα επιδότησης των αγροτών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους.
Το «μοντέλο» αυτό αναμένεται ότι θα έχει συνέχεια και με άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.
Σύμφωνα με την απόφαση αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαστεί ποσά για πληρωμή δικαιούχων μπορεί να τα ζητήσει και εντός δύο ημερών «χωρίς περαιτέρω όχληση» θα τα λάβει από την ΤτΕ.

Ολόκληρη η ΚΥΑ Λαφαζάνη – Μάρδα

-Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα).

– Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

– Για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. − Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Θ.Α., σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί επ’ ονόματί του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

-Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού να μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα χωρίς καθυστέρηση (εντός δύο εργασίμων ημερών) και χωρίς περαιτέρω όχληση σε λογαριασμό/ούς στην Τράπεζα του Οργανισμού Πληρωμών, που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. -Υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού αυτού ορίζεται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι και ο υπόλογος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

– Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας πρέπει να επιστραφεί μέρος ή όλη η προχρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ στην Ε.Ε. και δεν έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αιτείται να αποσταλούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών τα αντίστοιχα ποσά στον ΕΛΕΓΕΠ, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί και να αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά στην Ε.Ε.

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk