• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Μείωση φόρου από έξοδα ιατρικής περίθαλψης

  Ο κ. Γιάννης Κουμπαράκης ερωτά:


  «Το 2014 έκανα οδοντοπροσθετική. Τα έξοδα που κατέβαλα θα μειώσουν τον φόρο μου;».

  Απάντηση:
  1. Η δαπάνη για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική περιλαμβάνεται στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και συνεπώς μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση. Ετσι, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα φόρου μειώνεται κατά ποσοστό 10% του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο πάνω εξόδων. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. 2. Ως έξοδα στην οδοντοπροσθετική λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό της δαπάνης για οποιοδήποτε είδος οδοντικής προσθετικής εργασίας, ανεξάρτητα από το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί.

  Χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης


  Η κυρία Μαρία Κοπά ερωτά:

  «Εχει υπάρξει κάποια μεταβολή στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων; Ολοι οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά;».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. Η δήλωση υποβάλλεται ως την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σύμφωνα εξάλλου με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ως 30 Απριλίου ισχύει από 1.1.2015. 2. Μπορεί ωστόσο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών να παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
  Κάτοικος αλλοδαπής με ακίνητο στην Ελλάδα


  Ο κ. Ιωάννης Πανταξής ερωτά:

  «Είμαι Ελληνας δεύτερης γενιάς και κατοικώ μόνιμα σε πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τους γονείς μου κληρονόμησα ένα ακίνητο σε πόλη της Ελλάδας, το οποίο σπάνια χρησιμοποιώ. Εχω υποχρέωση να υποβάλω στην Ελλάδα φορολογική δήλωση;».

  Απάντηση:
  Οι κάτοικοι αλλοδαπής χώρας υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα εφόσον αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Εφόσον δεν αποκτούν το εισόδημα στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται και στον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος.
  Φορολογικές υποχρεώσεις από τους κληρονόμους


  Ο κ. Δημήτριος Καρατζάς ερωτά:

  «Τον Μάρτιο του 2014 απεβίωσε ο πατέρας μου ηλικίας 85 ετών, συνταξιούχος. Θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό του αποβιώσαντος;».

  Απάντηση:
  Σε περίπτωση θανάτου φορολογουμένου, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι οι κληρονόμοι αυτού για το σύνολο του εισοδήματος που ο αποβιώσας απέκτησε ως την ημερομηνία του θανάτου του, κάθε κληρονόμος έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση στην οποία θα δηλώσει το σύνολο του εισοδήματος που ο αποβιώσας απέκτησε ως την ημερομηνία του θανάτου, θα καταβάλει όμως μόνο το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία