Βρασίδας Ζάβρας: «Η Ελλάδα να αναπτύξει το δικό της ενεργειακό πρότυπο»

«Καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από την κρίση των τελευταίων ετών, η αγορά καλείται να ξαναβρεί εκ νέου τον ρυθμό της

«Καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από την κρίση των τελευταίων ετών, η αγορά καλείται να ξαναβρεί εκ νέου τον ρυθμό της, στη βάση πλέον των νέων κανόνων αλλά και των ρεαλιστικών εκτιμήσεων που προβλέπουν έως το 2020 την εγκατάσταση επιπλέον 2.000 MW φωτοβολταϊκών και 1.500 MW αιολικών» επισημαίνει ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, γενικός διευθυντής Περιβαλλοντικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών ξεπέρασε τα 1.000 MW νέων εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα για τρίτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα κατατάχθηκε στο τοπ 10 της παγκόσμιας αγοράς σε ό,τι αφορά τη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ».
Ποια είναι η σημερινή εικόνα στον διεθνή χώρο σχετικά με την «καθαρή» ενέργεια;
«Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς (Renewable Energy Policy Network for the 21th Century), η εικόνα σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το 2013 καταλαμβάνουν ποσοστό 22% του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος από 19% το 2012 παρουσιάζοντας συνεχείς και σταθερές τάσεις ανόδου, ενώ η πρόβλεψη για το 2020 φτάνει το 26%. Αυτό καταδεικνύει παράλληλα μια σταδιακή απομάκρυνση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας από ορυκτά καύσιμα αλλά και από την πυρηνική ενέργεια, που παλαιότερα είχε γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών αλλά και οι νέες τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας έχουν καταστήσει χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία πρωτοπόρους στον ενεργειακό τομέα. Η Γερμανία, η Κίνα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία κατέχοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά, υδροηλεκτρικά πάρκα και επενδύσεις σε βιοενέργεια και γεωθερμία.
Υπάρχουν παρόμοιες «τάσεις» στην Ευρωπαϊκή Ενωση;
«Στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση παρουσιάζονται παρόμοιες τάσεις. Ιδιαίτερη βάση δίδεται σε στοχευμένες πολιτικές που στρέφονται σε μια περιβαλλοντική και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων. Η εξασφάλιση επενδύσεων προς την περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική καθορίζει κατά σημαντικό βαθμό και μια σειρά επίσημων αποφάσεων και οδηγιών. Σε άμεση προτεραιότητα βρίσκονται οι στόχοι για το 2020, οι οποίοι θέτουν ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τις χώρες-μέλη στην κατεύθυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η υλοποίηση ειδικών στόχων όπως δράσεις για το κλίμα, το περιβάλλον και την αποδοτικότητα πόρων, έξυπνες και οικολογικές μεταφορές και η ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια αποτελούν ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προτεραιότητα έως το 2020».
Θα έχουν πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα αυτές οι ευρωπαϊκές τάσεις και προτεραιότητες;
«Ασφαλώς. Η άποψή μου είναι ότι αποτελεί σχεδόν μονόδρομο. Βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω το δικό της ενεργειακό πρότυπο. Η γεωγραφική θέση της σε συνδυασμό με τον φυσικό της πλούτο αποτελούν τη «μαγιά» για την ενεργειακή αυτονομία της και τη στροφή προς την αειφορία. Το πλούσιο δυναμικό μεταφράζεται έως σήμερα σε 4.600 MW εγκατεστημένης ισχύος από έργα ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων τα 2.600 MW από φωτοβολταϊκά και τα 1.900 MW από αιολικά πάρκα. Μάλιστα το 2013 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών ξεπέρασε τα 1.000 MW νέων εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα για τρίτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα κατατάχθηκε στο τοπ 10 της παγκόσμιας αγοράς σε ό,τι αφορά τη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ. Καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από την κρίση των τελευταίων ετών, η αγορά καλείται να ξαναβρεί εκ νέου τον ρυθμό της, στη βάση πλέον των νέων κανόνων αλλά και των ρεαλιστικών εκτιμήσεων που προβλέπουν έως το 2020 την εγκατάσταση επιπλέον 2.000 MW φωτοβολταϊκών και 1.500 MW αιολικών. Επιτρέψτε μου εδώ να τονίσω ότι ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί και σε άλλες μορφές ΑΠΕ στην Ελλάδα όπως μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα και βιοαέριο και για να αξιοποιήσουμε το πλούσιο δυναμικό της χώρας μας και για να διευρύνουμε το φάσμα των τεχνολογιών στο οποίο πρέπει να βασίζεται το μελλοντικό ενεργειακό μας μείγμα για να είναι πιο ασφαλές και βιώσιμο».
Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικά οφέλη από τέτοιες δράσεις;
«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί άλλον έναν πολύ ενδιαφέροντα πυλώνα της περιβαλλοντικής οικονομίας. Παρά το γεγονός σημαντικών εξελίξεων προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για την ορθολογική χρήση ενέργειας αν ληφθούν υπόψη και οι ευνοϊκές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλιματικές συνθήκες. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί ασφαλώς προτεραιότητα καθώς το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα αποτελείται κατά 70% από κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980. Επομένως εμφανίζουν πολύ μεγάλο ποσοστό θερμικών απωλειών, ενώ επιπροσθέτως στην πλειονότητά τους διαθέτουν και παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις. Φανταστείτε ότι, αν καταφέρναμε ως χώρα να εξοικονομήσουμε το 30% της ενεργειακής κατανάλωσης μόνο στις υποδομές του δημόσιου τομέα, θα είχαμε ετήσια εξοικονόμηση πάνω από 140 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε βάθος πενταετίας η συνολική μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα θα έφτανε τα 700 εκατ. ευρώ.
Είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι στην Τράπεζα Πειραιώς η συστηματική εφαρμογή τεχνολογιών και προγραμμάτων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ετήσια μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη ετήσιας εξοικονόμησης για το 2016 θα φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ».
Εκτός από το οικονομικό και περιβαλλοντικό «αποτύπωμα», υπάρχει κοινωνική ανταποδοτικότητα όλων αυτών των πολιτικών;
«Η συνεισφορά των ΑΠΕ αλλά και των πρακτικών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, πέραν του προφανούς οφέλους στον ιδιώτη και στο περιβάλλον, αποφέρει σημαντικά και στην κοινωνική συνοχή. Η συμβολή στην απασχόληση και τα δημόσια έσοδα είναι από τα σημαντικότερα οφέλη. Σύμφωνα με τη μελέτη του διεθνούς οργανισμού Renewable Energy Policy Network for the 21th Century το 2014, μόνο από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ παγκοσμίως οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 6,5 εκατ., ενώ οι 1,2 εκατ. θέσεις δημιουργήθηκαν μόνο στην Ευρώπη».
Γιατί στην Ελλάδα δεν «μεταφράζεται» αυτό σε νούμερα;
«Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κατ’ αρχάς το δικό μας παράδειγμα: τα τελευταία πέντε χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει έργα στον πυλώνα της περιβαλλοντικής οικονομίας συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ υποστηρίζοντας την υλοποίηση περισσότερων από 800 MW σε έργα ΑΠΕ και την αποφυγή έκλυσης άνω του 1 εκατ. τόνων CO2 τον χρόνο, στηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία και διατήρηση 17.000 θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα συνολικά ως χώρα, για να «μεταφράσει» όλα τα παραπάνω σε απτά, συγκρίσιμα και αξιόλογα μεγέθη, στο εξαιρετικά και ταχύτατα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο, θα πρέπει να δράσει με σχέδιο και συντονισμό προκειμένου να αναπτύξει τη δική της ενεργειακή πολιτική στην «πλατφόρμα» αυτών των διεθνών εξελίξεων. Η ενθάρρυνση της πράσινης επιχειρηματικότητας χρειάζεται σταθερό νομικό πλαίσιο και σταθερούς κανόνες αγοράς εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της οικονομίας».

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk