Πώς να αποφύγετε τα λάθη στις δηλώσεις

Αντιμέτωποι με την Εφορία θα βρεθούν και εφέτος 8.500.000 φορολογούμενοι προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη ίσως υποχρέωσή τους απέναντι στο κράτος, αυτήν της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να προλάβει τα χιλιάδες λάθη που διαπιστώνονται κάθε χρόνο κατά τη συμπλήρωση των εντύπων της Εφορίας συνέταξε έναν χρηστικό οδηγό στον οποίο έχουν καταγραφεί τα πιο συνηθισμένα λάθη στα οποία υποπίπτουν οι φορολογούμενοι στην αναγραφή των εσόδων τους, των παρακρατηθέντων φόρων, των δαπανών κτλ.

Αντιμέτωποι με την Εφορία θα βρεθούν και εφέτος 8.500.000 φορολογούμενοι προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημαντικότερη ίσως υποχρέωσή τους απέναντι στο κράτος, αυτήν της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να προλάβει τα χιλιάδες λάθη που διαπιστώνονται κάθε χρόνο κατά τη συμπλήρωση των εντύπων της Εφορίας συνέταξε έναν χρηστικό οδηγό στον οποίο έχουν καταγραφεί τα πιο συνηθισμένα λάθη στα οποία υποπίπτουν οι φορολογούμενοι στην αναγραφή των εσόδων τους, των παρακρατηθέντων φόρων, των δαπανών κτλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία διαπιστώθηκαν από τις ίδιες τις εφορίες παραλείψεις και λάθη σε περισσότερες από 200.000 φορολογικές δηλώσεις, ενώ πολύ μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των πολιτών που προχώρησαν σε συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση για διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων.

Στοιχεία φορολογουμένου (Πίνακας 1)
Στον Πίνακα 1 της φορολογικής δήλωσης αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και σε περίπτωση εγγάμου και της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση εγγάμου πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου», με τον ΑΦΜ της συζύγου, εφόσον της έχει χορηγηθεί ΑΦΜ είτε λόγω υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα) είτε λόγω υποβολής στο παρελθόν, πριν από τη σύναψη γάμου, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε από άλλη αιτία (π.χ. αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης κτλ.). Σε καμία περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της, ούτε αυτό θα συμπληρώνεται, εφόσον αυτή δεν διαθέτει δικό της ΑΦΜ, με αριθμό ταυτότητας.

Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται ο δήμος στον οποίο ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στις 31.12.2009, δηλαδή ο δήμος που χορηγεί πιστοποιητικά και όχι ο δήμος κατοικίας, ενώ προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του υποχρέου.

Πληροφοριακά στοιχεία δήλωσης (Πίνακας 2)
Ο πίνακας αυτός παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης. Επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του. Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «Ναι» στην ερώτηση 14 του πίνακα αυτού «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας;» εκτός από τον πίνακα 4Α «Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες», πρέπει να έχει συμπληρωθεί το «Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ναυτικών και των ιπταμένων.

Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «Ναι» στην ερώτηση 5 του πίνακα αυτού «Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε;», πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου. Παρατηρήθηκε ότι σε 6.428 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2009 δεν είχε προηγηθεί η υποβολή της σχετικής δήλωσης σχέσεων από τους κληρονόμους στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

Εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (Πίνακας 4Γ)
Στον Πίνακα 4Γ γράφονται τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα. Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426. Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518. Σε 5.760 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2009 δεν είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί αριθμοί 425-426 και 517-518 που αναφέρονται στα ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα. Προσοχή: Στον Πίνακα 4Ε σε 6.548

δηλώσεις οικονομικού έτους 2009 συμπληρώθηκαν κωδικοί (151, 152, 157, 158) που αφορούν δαπάνες για επισκευή και συντήρηση οικοδομών χωρίς να έχει συμπληρωθεί εισόδημα από ακίνητα. Τεκμήρια(Πίνακας 5)
Στον πίνακα αυτόν γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου. Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης. Οι δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν. Στην υποπερίπτωση α αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικημένη ή μισθωμένη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες.

Στους κωδικούς αριθμούς 211-212, 218-219 και 225-226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων. Αν η επιφάνεια της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. και η επιφάνεια της μοναδικής δευτερεύουσας (εξοχικής ή μη) κατοικίας ή η συνολική επιφάνεια όλων των δευτερευουσών κατοικιών (αν υπάρχουν περισσότερες από μία) υπερβαίνουν τα 150 τ.μ., πρέπει να συμπληρώνονται και οι κωδικοί αριθμοί 216, 223, 230, 217, 224 και 231 με την τιμή ζώνης και το έτος άδειας. Σε 10.732 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2009 δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ είχαν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες). Επίσης σε 21.092 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2009, ενώ η επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι μεγαλύτερη του αφορολόγητου ορίου, δεν έχουν συμπληρωθεί η τιμή ζώνης και το έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Ακόμη σε 35.298 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2009, ενώ οι επιφάνειες των δευτερευουσών κατοικιών είναι μεγαλύτερες του αφορολόγητου ορίου, δεν έχουν συμπληρωθεί οι τιμές ζώνης και το έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας.

Στην περίπτωση 2 του ίδιου πίνακα γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και γενικά για την πραγματοποίηση δαπανών που αποτελούν τεκμήριο κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994, π.χ. για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων κτλ.,

δηλαδή μη καταναλωτικών αγαθών, καθώς και για δωρεές κτλ.

Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή τον φόρο
(Πίνακας 7)
Στον Πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 9 αναγράφονται οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή για δάνεια που έχουν συναφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009 για απόκτηση και άλλων κατοικιών. Για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά υπάρχει ανώτατο όριο δανείου ή συνόλου δανείων 200.000 ευρώ, ενώ για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009 υπάρχει ανώτατο όριο 350.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους, ως το ύψος του οποίου οι τόκοι λαμβάνονται υπόψη για μείωση του φόρου. Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να συμπληρώνονται για τα δάνεια αυτά και οι κωδικοί 069-070 και 029-030, αντίστοιχα, για το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους (υποπεριπτώσεις δ και στ).

Προκαταβληθέντες – παρακρατηθέντες φόροι (Πίνακας 8)
Στον Πίνακα 8 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2009. Ειδικά διευκρινίζεται ότι, αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κτλ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και 5 του Πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους κωδικούς αριθμούς 301-302, 303-304, 321-322 και 307-308, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313-314. Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 315-316. Προσοχή: Η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.

Οι τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων
Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση 2ζ του Πίνακα 5, στους κωδικούς αριθμούς 727-728. Στο ποσό των τόκων αυτών (κωδικοί αριθμοί 727-728) πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2009 για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Αν η πρώτη κατοικία, για την αγορά ή την ανέγερση της οποίας έχει ληφθεί το δάνειο, έχει εμβαδόν μεγαλύτερο των 120 τ.μ., πρέπει να προστεθεί στους κωδικούς αυτούς το άθροισμα ολόκληρου του ποσού των τόκων και του τμήματος του χρεολυσίου (κεφαλαίου του δανείου που έχει αποπληρωθεί μέσα στο έτος 2009) που αναλογεί επιμεριστικά στο πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της κατοικίας. Στους ίδιους κωδικούς αριθμούς 727-728 πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2009. Επίσης στους κωδικούς αυτούς πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2009 για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, με εξαίρεση τα ποσά δανείων που χορηγήθηκαν προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων ο υπόχρεος είναι μέλος ή μέτοχος. Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους κωδικούς αριθμούς 323-324 της δήλωσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk