Το κλασικό κείμενο του γερμανού κοινωνιολόγου για τη λειτουργία της πολιτικής