Επαναλαμβανόμενα EBITDA ύψους 696 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020. Πέρυσι το ίδιο διάστημα έφταναν μόλις τα 96,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η επιχείρηση, καταγράφηκε το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το γ΄ τρίμηνο του 2020 τα επαναλαμβανόμενα EBITDA ήταν στα 238,7 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 στα 87,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι οι ζημίες έφταναν τα 416,8 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου έχουν ενισχυθεί από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την τουρκική BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Σχολιάζοντας τη θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2020, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης εκτιμά ότι φέρνουν την εταιρεία «ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρημένου από τον Σεπτέμβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους €850 – 900 εκατ. για το σύνολο του έτους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2 ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ (σ.σ. δημοπρασίες ενέργειας) και του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών.