Το γεωγραφικό, οικονομικό και νομικό πλαίσιο του κλάδου έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων παρουσιάζονται στη συλλογική έκδοση της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων) με τίτλο «Υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα: Ο ρόλος της ΕΔΕΥ» που δημοσιεύθηκε προσφάτως και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.greekhydrocarbons.gr/news_files/HHRM_book.pdf).

Η έκδοση συμπυκνώνει τις δράσεις των πρώτων τριών ετών της ΕΔΕΥ, η οποία από τα τέλη του 2016 διαχειρίζεται τις παραχωρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη υδρονοναθράκων.

Περιλαμβάνει συλλογή άρθρων με οικονομική και νομική κατεύθυνση, στα οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η γεωγραφική θέση της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις τεχνικοοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, παρουσιάζονται οι γεωλογικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του, το ιστορικό της εξερεύνησης υδρογονανθράκων κατά τις τελευταίες δεκαετίες και η σημερινή κατανομή των παραχωρήσεων.

Μέσα από μια ανασκόπηση που εκτείνεται χρονικά στα τελευταία 30 χρόνια, παρουσιάζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο των συμβάσεων.

Σε ξεχωριστά άρθρα παρουσιάζονται η περιβαλλοντική νομοθεσία και ο τρόπος άσκησης του περιβαλλοντικού ελέγχου εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις ιδιαιτερότητες και στις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι χερσαίες και οι θαλάσσιες περιοχές.