Κι ενώ οι προστατευτικοί όροι δόμησης για την περιοχή Μακρυγιάννη παραμένουν ανύπαρκτοι, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δίμηνη παράταση της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ιδιαίτερη ανησυχία μάλιστα έχουν προκαλέσει σε κατοίκους και φορείς της περιοχής, οι πληροφορίες περί νομοθετικής ρύθμισης που αναμενεται να φέρει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για τα επιτρεπόμενα ύψη στην περιοχή (ως τροπολογία του υφιστάμενου Π.Δ.), η οποία εάν περάσει ως νόμος από την Βουλή δεν προσβάλλεται ευθέως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), όπως μια μια υπουργική απόφαση.

Όπως καταγγέλλουν, έτσι θα μπορούσαν να προσβληθούν μόνο στο αρμόδιο διοικητικό Εφετείο -το οποίο θα εξετάσει παρεμπιπτόντως και την αντισυνταγματικότητα του σχετικού νόμου- οι οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν πολύ αργότερα – όταν και εφόσον γίνουν γνωστές-, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη και πολύ λιγότερο αποτελεσματική την προστασία του ιστορικού τοπίου.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο και τους κατοίκους του Μακρυγιάννη “Μακρυγιάννη SOS” έχουν δώσει ένα μακρόχρονο αγώνα για την προστασία του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Μνημείου της Ακρόπολης από την ανέγερση ψηλών και υπερμεγέθων κτιρίων – ξενοδοχείων, τα οποία κρύβουν με τις αλαζονικές διαστάσεις τους τον Ιερό Βράχο, προσβάλλοντας και αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα το εμβληματικό ιστορικό τοπίο της Αθήνας.

«Σήμερα, μετά από τον τεράστιο αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα, δεν υπάρχουν ακόμη προστατευτικοί όροι δόμησης και χρήσεις γης για το άμεσο περιβάλλον της Ακρόπολης», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και ζητούν την έκδοση μόνο Π.Δ. με προστατευτικούς όρους δόμησης και χρήσεις γης με την σχετική απαραίτητη δημόσια διαβούλευση και τον έλεγχο συνταγματικότητας από το ΣΤΕ.

«Ως Έλληνες πολίτες θεωρούμε ότι εάν δεν είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε την Ακρόπολη, χάνουμε στα μάτια της διεθνούς Κοινότητας κάθε ηθικό έρεισμα για την διεκδίκηση της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα», σημειώνουν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Μετά την τεράστια διεθνή κινητοποίηση συστήθηκε, στις 19/02/2019, κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων των 3 φορέων (ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ, Δήμος Αθηναίων) για να επανεξετάσει τους ισχύοντες όρους δόμησης και χρήσεις γης στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης.

· Ακολούθως, στις 12/03/2019, δημοσιεύθηκε από το ΥΠΕΝ η απόφαση αναστολής, για ένα έτος, της έκδοσης οικοδομικών αδειών και της τέλεσης οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση νέων κτιρίων ύψους πάνω από 17,50μ. στην περιοχή Μακρυγιάννη, η οποία είναι κηρυγμένη από το 2004 ως αρχαιολογικός χώρος!!!

· Στις 08/05/2019 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απέστειλε στους φορείς το κείμενο με τις θέσεις της για τους όρους δόμησης και χρήσεις γης, το οποίο συνέταξε η επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων-μελών της.

· Στις 10/05/2019 συζητείται προσφυγή μας στο ΣΤΕ με αίτημα τον χαρακτηρισμό ως αντισυνταγματικών των όρων δόμησης και χρήσεων γης στου Μακρυγιάννη-Κουκάκι-Φιλοπάππου

· Τον Νοέμβριο του 2019 επετεύχθη η δικαίωση του αγώνα στην Ολομέλεια του ΣΤΕ (Απόφαση ΣΤΕ 2103/2019), με τότε Πρόεδρο του ΣΤΕ την εκλεγμένη σήμερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Αικ. Σακελλαροπούλου.
Στην απόφαση ΣΤΕ είχε τονισθεί η σπουδαιότητα των ιστορικών μνημείων και τοπίων:
«Ειδικά ως προς τις οικοδομικές εργασίες, εξετάζεται αν το κτίσμα, εν όψει των διαστάσεων, της μορφής και της απόστασής του από το μνημείο, δύναται να επιφέρει άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο του. Προστατευόμενο δε στοιχείο των μνημείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου συνιστά και η ανεμπόδιστη θέασή τους, καθώς και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξη τους».

«Κατά την απόφαση, η ανάγκη ελέγχου της δόμησης ήταν εν προκειμένω επιτακτικότερη διότι η Διοίκηση, παρά την πάροδο μακρού χρόνου από την ένταξη της περιοχής, η οποία ευρίσκεται στις παρυφές του Ιερού Βράχου, στον αρχαιολογικό χώρο των Αθηνών (2004), δεν μερίμνησε για την θέσπιση ειδικών όρων δόμησης αυτής, με αποτέλεσμα την ελλιπή προστασία του σημαντικότερου μνημείου του κλασικού πολιτισμού».