• Αναζήτηση
 • Μοναδική ευκαιρία εξέλιξης για ΜμΕ «ΟΠΑΠ FORWARD»

  Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης «ΟΠΑΠ FΟRWARD» που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εξέλιξης σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης «ΟΠΑΠ FΟRWARD» που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εξέλιξης σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 20 επιχειρήσεις οι οποίες, μέσω της ολοκληρωμένης στήριξης που τους παρέχεται, έχουν κατορθώσει να αυξήσουν τον τζίρο τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
  Ειδικότερα, οι 20 επιχειρήσεις με την καθοδήγηση του προγράμματος κατάφεραν να δημιουργήσουν 111 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν το συνολικό τους τζίρο κατά 20%.
  Στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος θα ενταχθούν 21 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  Η επιλογή των εταιρειών θα γίνει με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως η καινοτομία, το επιχειρηματικό μοντέλο, οι προοπτικές της επιχείρησης, καθώς και το όραμα του επιχειρηματία.   Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor.  
  Οι αναπτυσσόμενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σπουδαιότατο ρόλο στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας μας καθώς αποτελούν το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και σημαντικό μοχλό καινοτομίας για την ελληνική αγορά.

  Προοπτική

  Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό τους ρόλο για την εθνική οικονομία, ο ΟΠΑΠ σχεδίασε και υλοποιεί στον τομέα της απασχόλησης το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ FORWARD». Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλουν στην τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης στην Ελλάδα.
  Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο, που τις βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

  α) Ολοκληρωµένη στρατηγική καθοδήγηση:
  Το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πετυχημένα την επιχείρησή τους δημιουργώντας έτσι υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία.
  β) Εκπαιδευτικά σεµινάρια: Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν βασικούς τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως η στρατηγική, η οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, οι πωλήσεις και η επικοινωνία. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από έμπειρους συμβούλους και επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι μοιράζονται την πολύτιμη εμπειρία και τις απόψεις τους και παρουσιάζουν συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.
  γ) Πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία: Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.
  δ) Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές: Μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση ενημερώνονται για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς τους.
  ε) Δράσεις δικτύωσης: Το πρόγραμμα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες δικτύωσης με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και άλλους επιχειρηματίες σε ειδικά σχεδιασμένες εγχώριες αλλά και διεθνείς εκδηλώσεις.

  Αύξηση τζίρου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  Από τον Απρίλιο του 2017, όταν ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί:
  ¢ 120 συναντήσεις μεταξύ των εταιρειών και του δικτύου συμβούλων (mentors) του προγράμματος.
  ¢ 90 συμβουλευτικές συνεδρίες με το δίκτυο των υψηλόβαθμων στελεχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβουλευτικά.
  ¢ 40 επαφές με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευρύνουν του ορίζοντες του σε διεθνείς αγορές.
  ¢ 18 εκπαιδευτικά σεμινάρια, μέσα από τα οποία οι εκπρόσωποι των 20 μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους σε επιχειρηματικά θέματα που θα τις βοηθήσουν να εξελιχθούν.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν ήδη δημιουργήσει 111 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, μέσω των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί, υποστηρίζουν 2.236 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης ενώ, παράλληλα, έχουν αυξήσει τον συνολικό τους τζίρο κατά 20% (25 εκατ. ευρώ).

  Αιτήσεις και επιλογή

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους, που η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

  Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στο www.opapcsr.gr, έως τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 (ώρα λήξης 12.00 το βράδυ). Ολες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο www.opapcsr.gr

  Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν θα γίνει με βάση μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο την επιχείρηση όσο και τον ίδιο τον επιχειρηματία. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά την οποία θα αξιολογηθούν σε θ

  Θέματα όπως:
  ¢ επιχειρηματική στρατηγική
  ¢ καινοτομία
  ¢ δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται
  ¢ επιχειρηματικό μοντέλο
  ¢ ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

  Οταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων, από την οποία θα γίνει η τελική επιλογή των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματά τους, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk