• Αναζήτηση
 • Πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων

  Στην αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης μακροπρόθεσμων δανείων θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι τράπεζες, σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στην αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης μακροπρόθεσμων δανείων θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι τράπεζες, σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Οι νέοι εποπτικοί κανόνες που επιβάλλουν την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 100% μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το «σκάσιμό» τους, επιβάλλει αυτήν την αλλαγή στην πιστοδοτική πολιτική.

  Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο δ΄ τρίμηνο του 2017, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

  Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2018, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά.

  Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ, αν και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Το επόμενο τρίμηνο η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

  Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο).

  Δάνεια προς νοικοκυριά

  Το δ΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

  Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο.

  Τα κριτήρια χορήγησης δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2018, ενώ η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

  Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το δ΄ τρίμηνο του 2017.

  Η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια και για καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk