Μπλόκο σε κατόχους μεταπτυχιακού μη συμβατού με το αντικείμενο εργασίας τους

«Μύλος» γίνεται σε όλο το δημόσιο με το ζήτημα των ενστάσεων για μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά διπλώματα που έχουν καταθέσει δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους κατά τη διαδικασία κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες κρίσεων για θέση ευθύνης.

«Μύλος» γίνεται σε όλο το δημόσιο με το ζήτημα των ενστάσεων για μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά διπλώματα που έχουν καταθέσει δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους κατά τη διαδικασία κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες κρίσεων για θέση ευθύνης.
Το κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι, μεταξύ άλλων, ότι πρόσθετα μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνουν οι προσοντούχοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μόνο εφόσον υπάρχει συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με το αντικείμενο απασχόλησής τους.
Από το σημείο αυτό ξεκινούν παρατράγουδα αμφισβητήσεων επί πιστοποιητικών σπουδών και απορριπτικών αποφάσεων ως προς τη συνάφειά τους με το περιεχόμενο της εργασίας τους.
Το «φίδι από την τρύπα» καλείται να βγάλει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α. Σ. Ε. Π.).
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία ΄Ολγα Γεροβασίλη υπέγραψε την απόφαση για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Α. Σ. Ε. Π. η οποία θα εξετάζει ενστάσεις επί της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών υπαλλήλων με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα.
Ορίζεται ότι η Επιτροπή, είναι τριμελής και αποτελείται από ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του και δυο μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ως γραμματείς της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και στα μέλη της δεν θα καταβάλλεται αμοιβή. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
Το θέμα τέθηκε μετ΄επιτάσεως πλέον και ξεκαθαρίστηκε με ρύθμιση που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο Σκουρλέτη, τον Ιούλιο, (ν. 4483/2017 /ΦΕΚ Α΄107) – οι ενστάσεις οι οποίες υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ.
Ήδη προ διετίας, τέλος Δεκεμβρίου, όταν έγιναν μισθολογικές ρυθμίσεις (ν. 4354/2015) προβλέφθηκε ότι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο Μισθολογικά Κλιμάκια στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι Μισθολογικά Κλιμάκια. Υπήρχε όμως και μια βασική προϋπόθεση. Η κατάταξή τους σε αυτά πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Σημειωνόταν από τότε ότι για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο ενώ επί της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α. Σ. Ε. Π..
Μόλις χθες Παρασκευή η απόφαση Γεροβασίλη για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 3497/6.10.2017).
Το θέμα της ορθής μισθολογικής κατάταξης και η εξέλιξη του προσωπικού αποτελεί θέμα μείζονος ενδιαφέροντος για τη δημοσιοϋπαλληλία. Παράλληλα, και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει προχωρήσει κατά καιρούς σε διευκρινίσεις, με βάση ερωτήματα που τίθενται, και σε παρεμβάσεις με …διασταύρωση ρυθμίσεων από εδώ, ρυθμίσεων απ΄εκεί.
Ενδεικτικές είναι οι οδηγίες που έδινε το Γενικό Λογιστήριο, ήδη από τον Μάιο του 2016. Μάλιστα, επιχειρούσε να ξεκαθαρίσει ζητήματα για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς) οι οποίοι είχαν υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα ως προς την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη…
Σημείωναν τότε οι αρμόδιοι των οικονομικών υπηρεσιών ότι μέχρι και 31.12.2015, οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μπορούσαν να προσμετρήσουν τους τίτλους σπουδών για μισθολογική εξέλιξη μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί είχαν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψή τους – αλλιώς αν δεν είχαν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη, δεν μπορούσαν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη. Όμως, από 1.1.2016, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 και σχετική εγκύκλιο, οι τίτλοι δύναται να προσμετρηθούν για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Συνεπώς, διευκρίνιζαν, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην περίπτωση που, κατατεθούν προς αναγνώριση τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), μετά την 1.1.2016 και κριθεί θετικά η συνάφεια αυτών από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του.
Από κει και πέρα πλείστες όσες είναι οι περιπτώσεις που σχετίζονται με τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων και πληθαίνουν οι ενστάσεις για απορριπτικές αποφάσεις…
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk