Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ στις 13 Ιουλίου για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης, είπε την Παρασκευή ο ΟΔΔΗΧ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού για την δημοπρασία ορίστηκε η 15η Ιουλίου.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων εξάμηνης διάρκειας διαμορφώθηκε στο 2,97%.

Μόνοι οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.