• Αναζήτηση

SUNLIGHT: Aύξηση πωλήσεων το 2014

Aύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, για το 2014. Σημαντικό επιστέγασμα της επιτυχούς χρονιάς, αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της SUNLIGHT Recycling, της μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου, μέσω επένδυσης ύψους 31 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Aύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, για το 2014. Σημαντικό επιστέγασμα της επιτυχούς χρονιάς, αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της SUNLIGHT Recycling, της μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου, μέσω επένδυσης ύψους 31 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ διαδραμάτισε το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, στην επιτυχή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, απόρροια της δομημένης έρευνας αγοράς και της συνεχούς επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη (3% του ετήσιου κύκλου εργασιών) και στην υιοθέτηση οργανωτικής δομής, εστιασμένης στις ανάγκες των διεθνών αγορών και στη βιομηχανική μπαταρία.
Ειδικότερα, η στρατηγική τοποθέτηση της SUNLIGHT μεταφράστηκε σε αύξηση ύψους 25% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ, έναντι 95 εκατ. ευρώ το 2013. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν στα 10,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 32%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε κατά 28% την ποσότητα των παραγόμενων βιομηχανικών μπαταριών, ενώ ενίσχυσε τις πωλήσεις της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες (βιομηχανικές μπαταρίες έλξης και εφεδρικής χρήσης, αμυντικές μπαταρίες, καταναλωτικές μπαταρίες). Αξιοσημείωτη ήταν και η ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ της, καθώς μέσα στο 2014 αύξησε τις πωλήσεις της σε όλες τις ηπείρους.
Κομβικό σημείο για το 2014 αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας SUNLIGHT Recycling, μέσα από στρατηγική επένδυση ύψους 31 εκατ. ευρώ. Με δυνατότητα ανακύκλωσης 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, αποτελεί την πλέον σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου στην Ευρώπη, με πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η νέα μονάδα καθετοποιεί την παραγωγική διαδικασία της SUNLIGHT, συνεισφέροντας στην αύξηση της κερδοφορίας της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας και μειώνει δραστικά την εκροή συναλλάγματος κατά 40 εκατ. ευρώ.
Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk