η ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Νέα προϊόντα από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

Ανοδικά έχουν κινηθεί τους πρώτους μήνες του 2010 τα επιτόκια με τα οποία οι τράπεζες δανείζουν τις επιχειρήσεις. Η αύξηση στο κόστος δανεισμού αποδίδεται στις προβληματικές συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν στις διεθνείς αγορές και δημιουργούν εμπόδια στη χρηματοδότηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, στην ενίσχυση των διατραπεζικών επιτοκίων euribor και στην προσαρμογή των περιθωρίων κέρδους (spreads) των πιστωτικών ιδρυμάτων στο περιβάλλον ύφεσης όπου δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας.

Ανοδικά έχουν κινηθεί τους πρώτους μήνες του 2010 τα επιτόκια με τα οποία οι τράπεζες δανείζουν τις επιχειρήσεις. Η αύξηση στο κόστος δανεισμού αποδίδεται στις προβληματικές συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν στις διεθνείς αγορές και δημιουργούν εμπόδια στη χρηματοδότηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, στην ενίσχυση των διατραπεζικών επιτοκίων euribor και στην προσαρμογή των περιθωρίων κέρδους (spreads) των πιστωτικών ιδρυμάτων στο περιβάλλον ύφεσης όπου δραστηριοποιείται ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας. Αρνητική επίπτωση στα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων είχε και η έναρξη εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων λειτουργίας του «Τειρεσία», με τις οποίες έγιναν πιο ελαστικά τα κριτήρια ένταξης και διαγραφής από τις «μαύρες» λίστες του.

Την ίδια στιγμή έχει περιοριστεί σημαντικά ο ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης της οικονομίας. Από τη μια πλευρά η ζήτηση για δανεικά από υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις είναι «παγωμένη» και από την άλλη οι τράπεζες έχουν γίνει πιο αυστηρές στην αξιολόγηση των αιτούντων για δανειοδότηση. Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων που δέχονται αφορά εταιρείες οι οποίες αναζητούν χρήματα για να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ζωτικής για τη λειτουργία τους σημασίας. Για τον λόγο αυτόν δεν «περπάτησαν» και τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ που εγγυώνται δάνεια τα οποία κατευθύνονται στην αποπληρωμή χρεών προς ασφαλιστικούς φορείς και προς το Δημόσιο. Πιστωτική επέκταση
«Μια επιχείρηση που έχει φθάσει στο σημείο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους υποχρεώσεις, είναι βέβαιον ότι αργά ή γρήγορα θα βάλει λουκέτο. Πώς λοιπόν να της δώσουμε δάνειο, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του είναι εγγυημένο από το κράτος;» υποστηρίζουν οι τραπεζίτες. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις υποχώρησε τον περασμένο Ιούλιο στο 2,8% από 5,1% στο τέλος του 2009. Ανασταλτικά στην έγκριση πιστοδοτήσεων λειτουργεί και η αύξηση των επισφαλειών, με τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι σε καθυστέρηση να έχουν σκαρφαλώσει εφέτος στο 15%.

«Στηρίζουμε τηνπελατεία μας σε αυτές τις δύσκολες για την οικονομία ώρες» τονίζει ο κ. Γ. Τσιτσίλιας , βοηθός γενικός διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Εurobank ΕFG, ο οποίος σημειώνει ότι «το 65% των αιτήσεων που δεχόμαστε, ικανοποιείται». Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της χρηματοδότησης τους επόμενους μήνες θα παίξει η υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο δράσεων του ΕΣΠΑ, όπως το πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της μεταποίησης και των υπηρεσιών το οποίο έχει μπει στην τελική του ευθεία. «Αν προχωρήσουν ως το τέλος του χρόνου τα σχέδια που έχουν εγκριθεί, θα δοθεί μια ανάσα στην αγορά» υπογράμμισε ο κ. Τσιτσίλιας, συμπληρώνοντας ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να ενισχύ ουν με δάνεια τους πελάτες τους. Από τη βάση δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι εφέτος τα νέα δάνεια χαμηλού ύψους (ως 1 εκατ. ευρώ) έχουν καταγράψει ετήσια πτώση της τάξεως του 62%, διαμορφούμενα την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2010 σε 5,03 δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τις περιόδου στράφηκαν στις ανοικτές πιστώσεις που είχαν περιθώρια αναλήψεων και στις καταθέσεις τους. Ετσι από τη μια πλευρά ο δανεισμός μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών και υπεραναλήψεων αυξήθηκε κατά 4,1 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου στα 32,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου και από την άλλη οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων υποχώρησαν το ίδιο διάστημα κατά 6,7 δισ. ευρώ.

Εξάλλου αρνητική είναι η καθαρή ροή χρηματοδότησης μέσω των καταναλωτικών δανείων, που εδώ και χρόνια αποτελούσαν βασική πηγή χρηματοδότησης για χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την πορεία των επιτοκίων τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα τα επιτόκια των δανείων ως 1 εκατ. ευρώ, τα οποία χορηγούνται σε εταιρείες μικρού μεγέθους κατά κύριο λόγο, έχουν σημειώσει μέσα σε λίγους μήνες άνοδο μεγαλύτερη των 120 μονάδων βάσης. Συγκεκριμένα το μέσο κυμαινόμενο ή σταθερό για 1 έτος επιτόκιο των νέων δανειοδοτήσεων διαμορφώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε 5,91% από 4,70% τον Δεκέμβριο του 2009. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το μέσο επιτόκιο των υπολοίπων των δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, που αναρριχήθηκε σε 6,7% από 5,8% επτά μήνες νωρίτερα.

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες
Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι τράπεζες έχουν προσαρμόσει τους τελευταίους μήνες τα δανειακά τους προγράμματα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούν σε τυποποίηση προϊόντων τα οποία ως σήμερα απευθύνονταν σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε να μπορούν να προωθηθούν και σε μικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου.

Τα νέα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

* Χαμηλά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής ή μεγάλη περίοδος χάριτος για τα δάνεια που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες επενδύσεις ώστε το σχέδιό τους να μπορεί να είναι βιώσιμο κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του, κατά τη διάρκεια των οποίων τα έξοδα είναι υψηλότερα των εσόδων.

* Προεξόφληση των μελλοντικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων με αξιόπιστους πελάτες ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών τους ρευστότητα, σε μια περίοδο όπου ο χρόνος των πιστώσεων βαίνει αυξανόμενος. * Χρηματοδότηση ως και το 100%, είτε με τραπεζική χρηματοδότηση είτε με leasing, επενδύσεων που πραγματοποιούνται για κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό.

* Διάδοση της έννοιας της ασφάλισης έναντι όλων των κινδύνων με τους οποίους μπορεί να έλθει αντιμέτωπη μια επιχείρηση (π.χ. συναλλαγματικός, πιστωτικός, εμπορικός). Δημιουργούνται τυποποιημένα πακέτα που εξασφαλίζουν ακόμη και την πλήρη κάλυψη μιας επιχείρησης. Οι νέες ρυθμίσεις του «Τειρεσία»
Από τις αρχές Φεβρουαρίου τέθηκαν σε ισχύ σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) του «Τειρεσία», οι οποίες επηρεάζουν την πληροφόρηση την οποία έχουν οι τράπεζες για τις επιχειρήσεις που αιτούνται δανειοδότηση. Κατ΄ αρχάς τα δεδομένα, εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τα 1.000 ευρώ, δεν θα εμφανίζονται πλέον στα αρχεία μεταδιδόμενων προς τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφοριών. Επιπλέον αν η επιχείρηση έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις της, το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ και τα τρία τεμάχια, διαγράφεται από τη «μαύρη λίστα».

Από την άλλη, «χαλαρώνουν» τα κριτήρια που αφορούν τις επιταγές και τις συναλλαγματικές. Συγκεκριμένα, αυξάνεται η περίοδος «χάριτος» για την εξόφληση μιας απλήρωτης επιταγής στις 30 ημέρες, από οκτώ ημέρες που ήταν ως σήμερα, ενώ μειώνεται σε δύο χρόνια από τρία χρόνια η διάρκεια τήρησης στο ΣΑΥ των στοιχείων που αφορούν απλήρωτες επιταγές και συναλλαγματικές. Αντίστοιχα ο χρόνος για πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και διοικητικές κυρώσεις μειώνεται σε τέσσερα χρόνια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι τράπεζες αυξάνουν το spread στα επιχειρηματικά δάνεια, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό ο αυξημένος κίνδυνος αθέτησης της εξόφλησης μιας χορήγησης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk