* Πετρόπουλος: Ζημιές 563.000

ευρώ εμφάνισε ο όμιλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου- 31 Μαρτίου 2010, έναντι ζημιών 183.000

ευρώ το 2009. Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,2% και ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ (15,1 εκατ. ευρώ το 2009). Στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων (επιχειρηματικές μονάδες φορτηγών & λεωφορείων Scania, και Ιsuzu) μειώθηκαν κατά 28%, ενώ στον τομέα των αυτοκινούμενων μηχανημάτων (επιχειρηματικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Ρetrogen, κινητήρων & σκαφών, αγροτικών μηχανημάτων ΜcCormick, βιομηχανικών μηχανημάτων και μπαταριών ΡΜS) μειώθηκαν κατά 37%. Από 1ης Μαρτίου 2010 ο όμιλος είναι αποκλειστικός διανομέας των λιπαντικών Shell στους τομείς του αυτοκινήτου, της βιομηχανίας των κατασκευών, της ναυτιλίας και της αεροπορίας.

* Μarfin Ρopular Βank: Στα 250 εκατ. ευρώ ανήλθε η πρώτη σειρά από την έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου της τράπεζας, με τη συμμετοχή προσώπων που επένδυσαν τουλάχιστον 50.000 ευρώ έκαστο. Σε δεύτερο στάδιο αξιόγραφα ως 50 εκατ. ευρώ θα προσφερθούν στο ευρύ κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς. Τα αξιόγραφα θα περιληφθούν στα Βασικά Ιδια Κεφάλαια της Τράπεζας (Ηybrid Τier Ι Capital), ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση.

* Τεχνομάτικ Control ΑΕΒΕ: Στον ανασχεδιασμό του εταιρικού της site www. technomatic. gr προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία μιας πύλης η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης των πελατών της. Μέσα από τον νέο σχεδιασμό, την εύκολη και λειτουργική πλοήγηση και το ενημερωτικό υλικό οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για την εταιρεία, τα προϊόντα της, τους οίκους που αντιπροσωπεύει καθώς και για κατασκευές υδραυλικών συγκροτημάτων- κυλίνδρων, υδραυλικών κυλίνδρων κτλ. Στον δικτυακό τόπο της εταιρείας φιλοξενούνται ακόμη στοιχεία για τη συμμετοχή της σε εκθέσεις, εκδηλώσεις κτλ.

* Dionic: Σε συνεργασία με την καναδική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Μega Βrands προχώρησε ο όμιλος. Η Μega Βrands, με 25 χρόνια παράδοσης στον χώρο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, δημιουργεί εμπειρίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω καινοτόμων, προσιτά οικονομικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων που πωλούνται σε όλον τον κόσμο σύμφωνα με τα σήματα. * Ιntracom ΙΤ Services: Το έργο της αναβάθμισης του κεντρικού τραπεζικού συστήματος της Geniki Βank ανέλαβε η εταιρεία, μέσω της νέας έκδοσης του λογισμικού Ρrofits. Η νέα έκδοση διαθέτει νέους μηχανισμούς εκτέλεσης με ενσωματωμένες νέες online/ real time δυνατότητες, καθώς και έναν αριθμό νέων υποσυστημάτων, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργικών αναγκών των σύγχρονων τραπεζών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ο κ. Α. Διαμαντέας, γενικός διευθυντής χρηματοοικονομικών & επιχειρηματικών λύσεων της Ιntracom ΙΤ Services, δήλωσε: «Υστερα από 14 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας με την Geniki Βank και παραγωγικής χρήσης του συστήματος Ρrofits, θεωρούμε τη νέα συνεργασία ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα έκδοση Ρrofits».