Ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη θα είναιμετά την επικαιροποίηση του συστήματος με τα οικονομικά στοιχεία του 2022 η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και στο Μητρώο Ευάλωτων πελατών.

Νέα αίτηση έως το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβάλλουν οι εν ενεργεία δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων- δηλαδή από τις 31 Αυγούστου 2023 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023, όσοι δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου, αυτομάτως στο τέλος της προθεσμίας θα τεθούν εκτός συστήματος.

Επιπλέον όσοι υπέβαλαν αίτηση από την 31/08/2023, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2023, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2022 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2023), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2023).

Οσοι δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή καθώς η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση.

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2022, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2022), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Σημειώνεται δε πως θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2022 για τους δικαιούχους των τιμολογίων με φθηνό ρεύμα, όπως έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2023. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι, ενώ θα υπάρξουν και πολίτες που θα μείνουν εκτός Κοινωνικού Τιμολογίου λόγω υψηλού εισοδήματος.

Επίσης επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/) με τους κωδικούς TAXISnet και θα χρειαστούν:

-τον ΑΜΚΑ τους
-τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
-την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
-τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου

Η διαδικασία σε έξι βήματα

Με βάση τα όσα περιγράφονται στη σχετική απόφαση τα βήματα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι τα εξής:

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.