Την πρόταση της για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 826 ευρώ παρουσίασε η ΓΣΕΕ, καθώς εκτιμά ότι το συγκεκριμένο ποσό καλύπτει στοιχειοδώς τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η παρουσίαση της πρότασης έλαβε χώρα σε συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ η ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι σήμερα οι κατώτατες αμοιβές βρίσκονται στο κατώφλι της φτώχειας.

 • Δείτε αναλυτικά την πρόταση της ΓΣΕΕ εδώ

Η πρόταση της ανώτατης οργάνωσης των εργαζομένων διαμορφώνεται ως εξής: λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος μισθός που ανακοίνωσε η Eurostat. Το 60% του διάμεσου μισθού – σήμερα – φθάνει τα 780 ευρώ. Αν προστεθεί και η επιβάρυνση του πληθωρισμού διαμορφώνεται στα 826 ευρώ, ποσό που αποτελεί την πρόταση της ΓΣΕΕ.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της ΓΣΕΕ συνοψίζεται στα εξής:

 • Αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης, συν τον προσδοκώμενο πληθωρισμό για το 2023, δηλαδή στα 826 ευρώ, με άμεση συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για το χρονοδιάγραμμα επίτευξής του. Επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση των εργοδοτών, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.
 • Αποκατάσταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου (καθολικότητα ισχύος των όρων των ΣΣΕ, πλήρης μετενέργειά τους, αρχή της εύνοιας στη «συρροή» τους και επέκταση της ισχύος τους).
 • Άμεση επαναφορά των τριετιών.
 • Άρση θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων για την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άνω του 80% των μισθωτών).
 • Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής
  παραβατικότητας.
 • Ρύθμιση και έλεγχος των ευέλικτων και των άτυπων μορφών εργασίας για την προστασία
  των κατώτατων ορίων αμοιβής και εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα

Επισημαίνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι στο σύνολό τους, αλλά και εμπλεκόμενοι επιστημονικοί φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα θα πρέπει να υποβάλουν τις εκθέσεις – προτάσεις τους μέχρι αύριο 3 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδικός χάρτης με ορόσημο την 1η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κατώτατου μισθού έχει ως εξής:

 • Σύνταξη και υποβολή της έκθεσης από τους εμπλεκόμενους φορείς, το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου 2023
 • Πρόσκληση για προφορική διαβούλευση το αργότερο έως την 10η Φεβρουαρίου 2023.
 • Διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης το αργότερο έως την 20η Φεβρουαρίου 2023.
 • Ολοκλήρωση σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.
 • Εισήγηση του υπουργού Εργασίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο για καθορισμός του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, το αργότερο έως την 10η Μαρτίου 2023.

Τα σενάρια

Τα επικρατέστερα σενάρια για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι τα παρακάτω:

1. Αύξηση 5,5%, με τον κατώτατο να φθάνει στα 751 ευρώ (από 713 ευρώ), δηλαδή στα προ μνημονίων επίπεδα.

2. Αύξηση 7,75%, στα 768 ευρώ.

3. Αύξηση 9,9% (όσο περίπου ο πληθωρισμός), στα 785 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 0,44 της ποσοστιαίας μονάδας. Αυτό σημαίνει πως αν έχουμε αύξηση του κατώτατου στο 7,75% το 2023, ο μέσος μισθός θα αυξηθεί κατά 3,41%.