• Αναζήτηση
 • Καλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση της B&F

  Η Τράπεζα Πειραιώς, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.,ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν,ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 22.06.2018, διατέθηκαν συνολικά 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 25.000.000 ευρώ.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Η Τράπεζα Πειραιώς, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.,ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία
  Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν,ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 22.06.2018, διατέθηκαν συνολικά 25.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 25.000.000 ευρώ.

  Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά,ανήλθε σε 26 εκατ ευρώ. Η εταιρεία όρισε το επιτόκιο και την τελική απόδοση των ομολογιών σε 4,95%και την τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
  Οικονομία