Ανοιχτό ορίζοντα δύο τουλάχιστον ετών ως τα επόμενα πανευρωπαϊκά stress tests, που είναι προγραμματισμένα για το 2020, έχουν οι ελληνικές τράπεζες για να εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Οπως ενημερώθηκαν οι διοικήσεις τους την περασμένη εβδομάδα στη Φρανκφούρτη από αρμόδια στελέχη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), και οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι εμφάνισαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που δεν δικαιολογούν νέες εκδόσεις μετοχών.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των stress tests θα ανακοινωθούν το Σάββατο 5 Μαΐου, στις 10 το πρωί, αφού θα έχει προηγηθεί δύο ημέρες νωρίτερα η έγκρισή τους από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Τραπεζική πηγή εκτιμά ότι καμία τράπεζα δεν θα υποχρεωθεί να υποβάλει πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης σε αυτή τη φάση. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι «μας δίνεται ξανά η ευκαιρία, έπειτα από τρεις μήνες εντατικής δουλειάς, για τον έλεγχο από τον επόπτη μας, να επικεντρωθούμε στη βασική μας αποστολή, που δεν είναι άλλη από την επαναφορά του κλάδου στην κανονικότητα».

Οι νέες προτεραιότητες

Οπως εξηγεί, προτεραιότητες αποτελούν η επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων που έχουν συμφωνηθεί με τον SSM, αλλά και η βελτίωση της ρευστότητας του συστήματος, με την προσέλκυση καταθέσεων και με τη συνέχιση της πορείας επανασύνδεσης με τις αγορές, που ξεκίνησε το 2017.

Οι διοικήσεις των τραπεζών θα επιταχύνουν όλες τις δράσεις για την ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δίνοντας έμφαση στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, στην πώληση χαρτοφυλακίων σε τρίτους και στην εντατικοποίηση του προγράμματος των πλειστηριασμών.

Παράλληλα, θα ξεκινήσουν ειδικές καμπάνιες για τον επαναπατρισμό καταθέσεων μετά την εξασφάλιση πιστοποιητικού φερεγγυότητας από την ΕΚΤ. Αν υπάρξουν σημαντικές εισροές το επόμενο διάστημα, οι τραπεζίτες θεωρούν ότι η άρση των capital controls μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Για το 2019, και εφόσον τα πράγματα έχουν εξελιχθεί βάσει του παραπάνω πλάνου, τραπεζικοί κύκλοι δεν θεωρούν απίθανο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα να επιχειρήσουν να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους με δική τους πρωτοβουλία. Μια τέτοια κίνηση θα είχε ως στόχο από τη μία πλευρά την οριστική εξυγίανση των ισολογισμών τους και από την άλλη την εξασφάλιση των απαραίτητων καυσίμων για τη χρηματοδοτική ενίσχυση της οικονομίας.