Οι ευκαιρίες από την πιστοληπτική αξιολόγηση

Σήμερα στις αγορές η πίστωση αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία μιας συναλλαγής. Τα εμπλεκόμενα μέρη της, όπως οι επενδυτές – δανειστές, οφειλέτες – δανειζόμενοι, πελάτες και προμηθευτές,

Οι ευκαιρίες από την πιστοληπτική αξιολόγηση | tovima.gr
Σήμερα στις αγορές η πίστωση αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία μιας συναλλαγής. Τα εμπλεκόμενα μέρη της, όπως οι επενδυτές – δανειστές, οφειλέτες – δανειζόμενοι, πελάτες και προμηθευτές, μεριμνούν στη συλλογή πληροφορίας και στοιχείων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του (οικονομικού) ρίσκου και κινδύνου κάθε συναλλαγής.
Στις περιπτώσεις των συναλλαγών που διέπονται από πίστωση ουσιαστικά ο πωλητής αποδέχεται τη συμφωνία της πληρωμής σε ένα μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και προκύπτει το εξής κρίσιμο ερώτημα: «Μπορώ να δώσω την πίστωση;».
Η απάντηση δίνεται μέσω της παροχής αξιολογημένης πληροφόρησης και αξιόπιστων στοιχείων από Οργανισμούς Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Η βασική αδυναμία της χρηματοπιστωτικής και επιχειρηματικής αγοράς είναι η ελλιπής πληροφορία σχετικά με τον οφειλέτη. Είναι σύνηθες το φαινόμενο όπου ο πιστωτής (δανειστής) έχει υψηλό κόστος προκειμένου να συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για να μειώσει το ρίσκο αποτυχίας μιας πίστωσης προς τον οφειλέτη.
Ειδικότερα, στις αγορές κεφαλαίων, όταν ένας δανειστής αγοράζει ένα μικρό μέρος ενός ομολόγου, το οποίο είναι ένα μέρος χρέους του οφειλέτη, η προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφοριών μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, αναποτελεσματική και δαπανηρή για αυτόν, με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιολόγησης του ρίσκου της επένδυσής του και κατ’ επέκταση την πιθανότητα λανθασμένων αποφάσεων. Η απουσία των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (Rating), ειδικά για τις αγορές κεφαλαίου, σημαίνει ότι οι δανειστές δεν θα δανείσουν τόσο όσο θα μπορούσαν, και οι οφειλέτες θα πρέπει να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια για να αντισταθμίσουν την αβεβαιότητα.
Η ύπαρξη του Rating δίνει μια καθαρή απεικόνιση της χρηματοπιστωτικής δύναμης μιας εταιρείας διότι, πέραν των ποσοτικών εκτιμήσεων, αναλύεται πληροφορία που αφορά τη στρατηγική και την προοπτική εξέλιξης της εταιρείας. Ενδεικτικά παρατίθενται παράμετροι και συνθήκες που λαμβάνουν χώρα κατά την έκδοση ενός Rating.
  • Συλλογή της δημοσιευμένης εταιρικής πληροφόρησης και ανάλυση αυτής.
  • Συλλογή εσωτερικής εταιρικής πληροφόρησης.
  • Εξέταση κινδύνων (επιχειρηματικών, κλαδικών, κ.λπ.).
  • Αξιολόγηση ειδικών συνθηκών και γεγονότων.
  • Αξιολόγηση γενικού οικονομικού κλαδικού περιβάλλοντος.
  • Αξιολόγηση μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι θεμελιώδης όρος συμφωνίας μεταξύ του Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Rating Agency) και του αξιολογούμενου και καλύπτονται πλήρως μέσα από το πλαίσιο κανόνων της Αρχής «European Securities and Markets Authority – ESMA».
Η διαθεσιμότητα αξιόπιστης και αναγνωρισμένης πιστοληπτικής ικανότητας προσφέρει στις επιχειρήσεις ευκαιρίες όπως:
  • Δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς πόρους, ακόμη και αν η εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Σε αυτή την περίπτωση, η αξιολόγηση γίνεται ένα είδος «πιστωτικής αναφοράς» μιας και αποκτά εμφανή θέση στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Επιχειρήσεων.
  • Ευκολότερη πρόσβαση, όχι μόνο για την τραπεζική πίστωση, αλλά και σε καινοτόμες μορφές επιχειρηματικής πίστης (έκδοση ομολόγων, ιδιωτική τοποθέτηση, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, κ.λπ.). Οι περισσότερο δυναμικές εταιρείες μπορεί να χρειαστούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες μορφές επιχειρηματικής πίστης που θα ενισχύσουν την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων τους.
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς.
  • Μείωση του κόστους δανεισμού, ιδιαίτερα για τις εταιρείες με την υψηλότερη βαθμολογία.
Οι επενδυτές κατευθύνονται προς εταιρείες που προβαίνουν σε πιστοληπτική αξιολόγηση του οργανισμού τους προκειμένου να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για τη σύναψη συνεργασίας και να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο τους. Αλλά και οι δανειζόμενοι απευθύνονται σε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικών αξιολογήσεων για να πραγματοποιήσουν την αξιολόγησή τους ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν χρήματα με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.
Σήμερα, η πλειοψηφία των πολυεθνικών επιχειρήσεων ζητά πλέον στη διαδικασία υποβολής των εταιρικών προσφορών για τους διαγωνισμούς που προκηρύττουν την παροχή πιστοποιημένης αξιολόγησης ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρείας στον διαγωνισμό. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές το όφελος για κάθε επιχείρηση να προβαίνει στην έκδοση πιστοληπτικής αξιολόγησης (Solicited Credit Rating).
Η υπηρεσία Solicited Credit Rating παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο την Πιστοληπτική Ικανότητά της από Ανεξάρτητο Αναγνωρισμένο Φορέα και άρα να μπορεί να διαπραγματευτεί με ισχυρά πλεονεκτήματα την όποια συνεργασία/συμφωνία της, μιας και θα έχει χρησιμοποιήσει δυνατά στοιχεία για την αξιολόγησή της χωρίς να τα φανερώνει παντού.
Η ανάγκη διάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι έντονη λόγω των θετικών ενδείξεων που παρουσιάζει η αγορά των ομολόγων. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να κινηθούν δυναμικά και προδραστικά προκειμένου είτε να ζητούν καλύτερους όρους συνεργασίας από τις αγορές που δραστηριοποιούνται (ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν) είτε να αντλούν κεφάλαια από τις χρηματαγορές.
Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency – CRA) από τη European Securities and Markets Authority – ESMA το 2011 και η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εξωτερικός οργανισμός πιστοληπτικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της ΕΕ.
Ο κ. Γιώργος Χατζηλεοντής είναι Sales Director Solicited Ratings Products του Ομίλου ICAP.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk