Ο όμιλος Fourlis παρουσίασε το 2015 αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2014 και επανήλθε στην κερδοφορία.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες λιανικής (ΙΚΕΑ, INTERSPORT) είχαν πωλήσεις 413,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με το 2014 ( 395,5 εκατ.). Οι πωλήσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτωνέφθασαν τα 414,4εκατ., έναντι 413,4 εκατ. το 2014.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,6 εκατ. έναντι 25,9 εκατ. το 2014, σημειώνοντας αύξηση 25,9%.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. έναντι ζημιών 9,1 εκατ. το 2014.
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 253.000 ευρώ έναντι ζημιών 11,5 εκατ. το 2014.
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 279,5 εκατ. το 2015, αυξημένες κατά4,4% σε σχέση με το 2014 ( 267,7 εκατ.). Το EBITDA ανήλθε στα 25,6 εκατ. έναντι 19,7 εκατ. το 2014, ενώπαρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,6 εκατ. έναντι ζημιών 1,1 εκατ. το 2014.
Το 4οτρίμηνο του έτους και παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, οι πωλήσεις του κλάδουήταν αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.
Σήμερα,λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ,5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη ΣόφιαΒουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στοΗράκλειο, στη Κομοτηνή και από τον Ιούλιο 2015 και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Τέλος το ηλεκτρονικόκατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2014,στα 129,2 εκατ. έναντι 122,4 εκατ. το 2014.
Οι πωλήσεις του 4ου τριμήνου του 2015 παρουσίασαν αύξηση 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 στις5 χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport.
Η δραστηριότητα αθλητικών ειδώνείχε EBITDA 10,9 εκατ.σε σχέση με 10,8 εκατ. το 2014, ενώ τα κέρδη προφόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. έναντι κερδών 4,3 εκατ. το 2014.
Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 106 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 47, Ρουμανία 28, Τουρκία 22,Βουλγαρία 5 και Κύπρο 4) έναντι 103 στο τέλος του 2014 και 6 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 4, Τουρκία2).