Ξενοδοχεία: «Φλέγον ζήτημα» η ρευστότητα

«Φλέγον ζήτημα» για την ξενοδοχειακή αγορά αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας, με την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων από πλευράς τραπεζών για τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, να καθίσταται απαραίτητη.

«Φλέγον ζήτημα» για την ξενοδοχειακή αγορά αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας, με την ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων από πλευράς τραπεζών για τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, να καθίσταται απαραίτητη.
«Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να δίνεται λύση σε αυτά τα ζητήματα, επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δοκιμάζοντας σκληρά τη βιωσιμότητά τους», ανάφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Γιάννης Ρέτσος, μιλώντας στο Συμβουλίου Προέδρων Ξενοδοχειακών Ενώσεων της ΠΟΞ, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia 2014, στη Θεσσαλονίκη. Και πρόσθεσε ότι «η πολύ καλή φετινή χρονιά δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των απωλειών και των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, των προηγούμενων».
Τα πρώτα στοιχεία είναι θετικά για την περίοδο του 2015, τόσο από την εξέλιξη των προκρατήσεων από ορισμένες μεγάλες αγορές, τις τοποθετήσεις των tour operators και του προγραμματισμού των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, τονίστηκε ότι είναι νωρίς ακόμα για ασφαλείς εκτιμήσεις, καθώς υπάρχουν αρκετοί εξωγενείς παράγοντες (εστίες αναταραχών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, διεθνής κατάσταση οικονομίας, συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.α.) οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση.
Στην κατεύθυνση της ρευστότητας προτείνεται ένα νέο πλαίσιο αρχών και κανόνων, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα εστιάζεται στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού και του κόστους χρήματος, ιδίως προς τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις, στην παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων και στον εξορθολογισμό των όρων αναχρηματοδότησης δανείων και αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων, σε ρεαλιστικές και ευέλικτες λύσεις για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων», με γνώμονα διεθνείς και δοκιμασμένες στην πραγματική οικονομία πρακτικές και δυνατότητες (επιμήκυνση έως και τριάντα έτη – απαλλαγή από τόκους καθυστέρησης). Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι έχει καθυστερήσει η υιοθέτηση των νέων αναπτυξιακών εργαλείων και το πλαίσιο του νέου Επενδυτικού νόμου παραμένει ασαφές, κατάσταση που συνδυαστικά με την έλλειψη ρευστότητας, παρεμποδίζουν και υπονομεύουν την μικρομεσαία επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα.
Ανάμεσα στα κύρια ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν η άμβλυνση των διαφορών στην τουριστική κίνηση μεταξύ των περισσότερο ανεπτυγμένων τουριστικών προορισμών και περιοχών που υστερούν, καθώς και η «επανεκκίνηση» του εσωτερικού τουρισμού. Κωδικοποιώντας τα ο πρόεδρος της ΠΟΞ επισήμανε, μεταξύ άλλων:
Το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους, αποτελεί εξακολουθητικά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο ή σε 12μηνη βάση. Το κόστος θέρμανσης, σε πολλές περιπτώσεις ξενοδοχείων μπορεί να φθάνει από το 25% έως και το 50% του λειτουργικού τους κόστους (ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας) και παρά τις πιεστικές παρεμβάσεις προς το υπουργείο Οικονομικών, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί.
Ο εσωτερικός τουρισμός καταγράφει φέτος ενδείξεις σταθεροποίησης και ανάσχεσης της κατάρρευσης των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο, προκειμένου να υποβοηθηθεί η τόνωση της εσωτερικής αγοράς, από την οποία εξαρτώνται πολλές περιοχές και προορισμοί κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητη μία σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:
Η υιοθέτηση της από τριετίας πρότασης της ΠΟΞ για μία σχολική ανάπαυλα μεταξύ Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε συντονισμό των Ξενοδοχειακών Ενώσεων, των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας θα δημιουργήσει ένα τετραήμερο που θα συνδυάζεται με δραστηριότητες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και τοπικού χαρακτήρα, κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
∙ Ο ολοκληρωμένος έγκαιρος σχεδιασμός και η ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
∙ Η επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης Ιαματικών Πηγών από το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και η άσκηση πίεσης προς Δήμους με Ιαματικές πηγές να επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής των προβλεπόμενων φακέλων.
Σε έξαρση βρίσκεται το φαινόμενο των παράνομων καταλυμάτων, εντείνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και αυξάνοντας τις απώλειες για το κράτος, λόγω της φοροδιαφυγής. Η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου και στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι απαραίτητο να διενεργούνται επισταμένοι έλεγχοι από πλευράς Πολιτείας.
Παράλληλα, είναι επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για τη ρεαλιστική, λογική και δίκαια επίλυση του θέματος των απαιτήσεων από τους ολοένα αυξανόμενους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων.

Αναστάσιος Λιάσκος: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός 50 ημερών
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού Αναστάσιος Λιάσκος δεσμεύθηκε να μεταφέρει στην ηγεσία του υπουργείου τα αιτήματα και τις προτάσεις των ξενοδόχων για τα θέματα συναρμοδιότητας που τέθηκαν. Αναφερόμενος στο θέμα της γραφειοκρατίας, ανακοίνωσε ότι:
∙ Από 1.1.2015 ο επενδυτής καταθέτοντας επτά δικαιολογητικά θα λαμβάνει, άνευ ετέρου, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός 50 ημερών. Aν δεν έχει εκδοθεί θα θεωρείται ότι το έχει λάβει. «Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε την εμπιστοσύνη στον πολίτη από το κράτος», τόνισε ο κ. Λιάσκος.
∙ Η αδειοδότηση θα γίνεται σε ένα στάδιο χωρίς προηγούμενες εγκρίσεις που ανάγκαζαν τον επενδυτή να επισκέπτεται τις αρμόδιες Υπηρεσίες δεκάδες φορές.
∙ Οι προδιαγραφές με τις οποίες πλέον θα ανεγείρονται τα καταλύματα θα είναι απλές. Θα υπάρχει ελευθερία του μηχανικού και αρχιτέκτονα του επενδυτή και θα βαθμολογούνται κυρίως οι υπηρεσίες που προσφέρονται.
∙ Προβλέφθηκαν και απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες χωροθέτησης και έκδοσης αδείας για μαρίνες και χιονοδρομικά κέντρα, που χρόνιζαν.
∙ Αρθηκαν διοικητικά βάρη. Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι που έχει στην διάθεση του το Υπουργείο θα κατευθύνονται πλέον στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν θα ασχολούνται πλέον με αυτοψίες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Στο Συμβούλιο Προέδρων συμμετείχαν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ξενοδοχειακών Ενώσεων από όλες τις περιοχές της χώρας, ενώ στην ανοιχτή συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) κ. Γιώργος Τσακίρης και ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων (ΣΕΕΔΔΕ) κ. Κωνσταντίνος Μπρεντάνος.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk