Χαμηλότερη ήταν η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2012καιτο 2013 και σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Το 2013 η συρρίκνωση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 3,3% από 3,9% με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. Το 2012 η μείωση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σε 6,6% αντί για 7% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Παρά ταύτα τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν βαθύτερη ύφεση για τη διετία 2010-2011.
Συγκεκριμένα, για το 2011, χρονιά που αποτυπώθηκε η επίδραση των οριζόντιων μέτρων του μνημονίου η ύφεση αναθεωρήθηκε στο εφιαλτικό 8,9% του ΑΕΠ από 7,1% ενώ το 2010 ήταν τελικά 5,4% από 4,9% που ανέφεραν τα προγενέστερα στοιχεία.

Το 2013

Πάντως, το όφελος σε απόλυτα μεγέθη τo 2013 είναι σχετικά μικρό, καθώς το ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) διαμορφώθηκε πέρυσι σε 182,438 δισ. ευρώ, από 182,054 δισ. ευρώ με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία (αύξηση κατά 384 εκατ. ευρώ).

Με βάση την αναθεώρηση, το ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) ανήλθε το 2010 σε 226,2 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 4 δισ. ευρώ). Οι επιπτώσεις από τις μεθοδολογικές και στατιστικές αλλαγές που έκανε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2010, έχουν ως εξής:
Α. Μεθοδολογικές αλλαγές:

*Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη λογίζονται ως επενδύσεις (θετική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά 0,57% ή 1,28 δισ. ευρώ)

*Οι δαπάνες για εξοπλισμούς λογίζονται ως επενδύσεις (θετική επίπτωση κατά 0,55% ή 1,25 δισ. ευρώ)

*Αγαθά που αποστέλλονται στο εξωτερικό για επεξεργασία (θετική επίπτωση κατά 0,07% ή 166 εκατ. ευρώ)

*Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης έμμεσα μετρούμενες μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών και μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (θετική επίπτωση κατά 0,09% ή 194 εκατ. ευρώ)

Συνολικά από τις μεθοδολογικές αλλαγές προκύπτει ωφέλεια κατά 1,28% ή 2,89 δισ. ευρώ.

Β. Στατιστικές αλλαγές:

*Ενσωμάτωση νέων ή βελτιωμένων πηγών, όπως οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί (θετική κατά 0,73% ή 846 εκατ. ευρώ)

*Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου (αρνητική επίπτωση κατά 0,1% ή 225 εκατ. ευρώ)

*Νέα στοιχεία για τις εξαγωγές- εισαγωγές πετρελαιοειδών (θετική επίπτωση κατά 0,57% ή 1,29 δισ. ευρώ)

*Στοιχεία εισαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού από νέα πηγή (αρνητική επίπτωση κατά 0,1% ή 224 εκατ. ευρώ)

*Δαπάνη για νέες κατοικίες και εργασίες σε εξέλιξη (αρνητική επίπτωση κατά 0,43% ή 965 εκατ. ευρώ)

Συνολικά από τις στατιστικές αλλαγές προκύπτει αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά 0,05% ή 119 εκατ. ευρώ.

Γ. Ενημερωμένες πηγές, υπολογισμός παγίου κεφαλαίου και ανάλωση παγίου κεφαλαίου, λογισμικό για ίδια χρήση, κ.λπ. (άλλες μεθοδολογικές και στατιστικές αλλαγές), από όπου προκύπτει ωφέλεια στο ΑΕΠ κατά 0,61% ή 1,28 δισ. ευρώ.