• Αναζήτηση

Forthnet: Σε ιστορικό υψηλό η συνδρομητική τηλεόραση

Δικαιώνεται η διοίκηση της Forthnet για την έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης, καθώς με «σημαία» τη Nova, η εταιρία κατέφερε να επιτύχει ιστορικό υψηλό τόσο στο σύνολο των συνδρομών της όσο και στο PayTv.

Δικαιώνεται η διοίκηση της Forthnet για την έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης, καθώς με «σημαία» τη Nova, η εταιρία κατέφερε να επιτύχει ιστορικό υψηλό τόσο στο σύνολο των συνδρομών της όσο και στο PayTv. Ωστόσο, συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές ζημιές, οι οποίες έφτασαν τα 50 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ ανοιχτή παραμένει η τύχη του δανεισμού της.
Συγκεκριμένα, η Forthnet έκλεισε το 2013, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό στις συνολικές συνδρομές, οι οποίες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, με αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2012.
Η εικόνα το 2013 ήταν η εξής:
799.378 νοικοκυριά (-0,1%)
285.315 νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες (+75,9%)
632.353 Broadband συνδρομητές (+11,9%)
452.340 συνδρομητές PayTV (+13,9%)
384,3 εκατ. ευρώ συνολικά έσοδα (-5,8%)
64,6 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA (12,5%)
53 εκατ. ευρώ καθαρές ζημιές
685 εκατ. ευρώ συνολικές υποχρεώσεις
Η εταιρία κατέγραψε ζημιές μετά φόρων ύψους 53 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 101 εκατ. ευρώ το 2012, και καθαρές ζημιές μετά φόρων ύψους 60 εκατ. ευρώ αντί 100 εκατ. ευρώ την περυσινή χρονιά.
Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις αγγίζουν τα 685 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες είναι τα 547 εκατ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος το «βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων», ύψους 323 εκατ. ευρώ και τους προμηθευτές με 123 εκατ. ευρώ.
Nέο ιστορικό υψηλό
Επίσης, στο 4ο τρίμηνο του 2013 το μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 55,3%, σε συνδρομητές LLU το 31,3% (+2,7 στο 2013), ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές PayTV, που έφτασε τις 452.000.
«Το 2013, η Forthnet επαναπροσδιόρισε την εμπορική πολιτική της, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του νοικοκυριού για ψυχαγωγία και επικοινωνία. Εκμεταλλευόμενη το μοναδικό περιεχόμενο της Nova, προχώρησε στο λανσάρισμα της υπηρεσίας Nova 3Play, η οποία γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό και ήταν η πρώτη εταιρεία που προσέφερε απεριόριστες κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο προς όλα τα κινητά. Στις αρχές του 2014, η εταιρεία ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 29,1εκ.€, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της. Με καταγεγραμμένη σημαντική αύξηση στη συνδρομητική μας βάση, με διαρκή αναδιάρθρωση στην δομή των κοστολογίων μας και με την αναστροφή της πτωτικής πορείας των εσόδων της λιανικής, ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής μας. Το 2014, βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας θα είναι η περαιτέρω αύξηση της συνδρομητικής μας βάσης και η διασφάλιση της ρευστότητας, ενώ θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο πάντα τον πελάτη και τις ανάγκες του» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Πάνος Παπαδόπουλος.
Συνεχίζεται η έμφαση στο Nova 3Play
Συγκεκριμένα, οι συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play έφτασαν τους 285.000 πελάτες, καταγράφοντας αύξηση 75,9%. Επίσης, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,9%, καθώς ανήλθαν στους 632.000, με την αγορά LLU να αυξάνεται κατά 47.000 γραμμές και τους συνδρομητές LLU της Forthnet 26.000. «Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 55,3%,επαληθεύοντας τη δυναμική απήχηση της εμπορικής πρωτοβουλίας του Nova 3Play» αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.
«Η νέα επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία επικεντρώνεται στις συνδυαστικές υπηρεσίες «3play»» σημειώνεται.
«Η εξάπλωση των υπηρεσιών Nova 3Play αναμένεται να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης» συμπεραίνει η εταιρία και επισημαίνει ότι λόγω της συμπίεσης των τιμών, το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε στα 64,6εκ.€, αντί 73,9εκ.€ το 2012.
Τεχνολογία, κίνδυνοι και λιτότητα
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένουν, με κυριότερους τον αποκλεισμό από τις αγορές, λόγω της κρίσης, την αβεβαιότητα της ελληνικής οικονομίας και από το γεγονός ότι οι «μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την Ελληνική κυβέρνηση, της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση».
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά. «Η μελλοντική ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πιθανό να μην αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Forthnet και του Ομίλου. Ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο» σημειώνεται.
Επίσης, υπάρχει και η τεχνολογική εξέλιξη. «Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα» επισημαίνει η εταιρία.
Το «αγκάθι» του δανεισμού
Συνεχίζονται να καταγράφονται κίνδυνοι, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, όπως τα «σημαντικά επίπεδα τραπεζικού δανεισμού με σημαντικές συμβατικές αποπληρωμές κεφαλαίου κατά τα προσεχή έτη».
«Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες ώστε να ληφθεί κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) από την παραβίαση ορισμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου. Αδυναμία συμφωνίας σε κατάλληλη και αμοιβαία αποδεκτή παρέκκλιση (waiver) μεταξύ της Διοίκησης και των δανειστριών τραπεζών, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρίας» αναφέρεται.
«Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς ή εάν επιτευχθούν μερικώς οι ενέργειες για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου» σημειώνεται.
Όπως υπογραμμίζεται, ο όμιλος εξακολουθεί να βρίσκεται «σε μη συμμόρφωση με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων» και «δεν έχει αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις ύψους € 49,5 εκατ. μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων».
«Επιπλέον, δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους € 130,0 εκατ.» σημειώνεται.
Τα αιτήματα ανοχής (waivers), που κατέθεσε στις τράπεζες, έγιναν αποδεκτά. «Με βάση τα αποτελέσματα των εκθέσεων ανεξάρτητης επισκόπησης επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικού οικονομικού ελέγχου καθώς και τις συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες, η Διοίκηση του Ομίλου είναι αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων αναχρηματοδότησης με τις δανείστριες τράπεζες» σημειώνεται.
Ωστόσο, «το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων του Ομίλου υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου» αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.
Πως θα πορευθεί το 2014
Το 2014 ο όμιλος «θα συνεχίσει το πλάνο ανάπτυξης της συνδρομητικής του βάσης, μέσω «στόχευσης» πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή».
Έτσι, η Forthnet θα επεκτείνει τις συνδυαστικές υπηρεσίες. Για τα νοικοκυριά, «ο Όμιλος για το 2014 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου του μέσω της βελτίωσης της συνολική εμπειρίας πελάτης, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης» αναφέρει.
Παράλληλα, συνεχίζει, θα επιδιώξει την ανάπτυξη της συνδρομητικής του βάσης με νέες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, όπως η ενδυνάμωση των υπηρεσιών Nova3play με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) και η διάθεση νέων υπηρεσιών για αξιόπιστη επικοινωνία και ποιοτική ψυχαγωγία σε προσιτή τιμή.
Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης με προώθηση συνδυαστικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση των ιδιόκτητων υποδομών, «μεταφέροντας συστηματικά πελατολόγιο από κυκλώματα τρίτων παρόχων στο ιδιόκτητο δίκτυο, με στόχο τη περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους», όπως επισημαίνεται.
Ακόμη, προβλέπονται επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών, όπως η Εγκατάσταση νέου συστήματος IP Multimedia Subsystem (IMS) στο δίκτυο, η αναβάθμιση της πλατφόρμας NovaGo και του νέου DataCenter στη Θεσσαλονίκη, η προστασία δικτύου και DataCenter υπηρεσιών για επιχειρηματικούς πελάτες, η παροχή VDSL υπηρεσιών και οι υπηρεσίες δεδομένων.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk