Η αγωνία της κυβέρνησης να επισπεύσει τις διαδικασίες πώλησης του ΟΠΑΠ δίνοντας ηχηρό μήνυμα στις αγορές για την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών προκύπτει από τη μικρή διορία που έχουν οι υποψήφιοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον οργανισμό.

Σύμφωνα με την προκήρηξη που δημοσίευσε χθες το ΤΑΙΠΕΔ, θα πρέπει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου να υποβληθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος και να έχουν οριστικοποιηθεί τα σχήματα που θα διεκδικήσουν τον ΟΠΑΠ. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας δεν επιτρέπονται αλλαγές στις κοινοπραξίες (αποχωρήσεις, νέες προσθήκες κ.α.).

«Την ώρα που στον οργανισμό συντελούνται σημαντικές αλλαγές που θα καθορίσουν την πορεία του για τα επόμενα χρόνια όπως η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος και οι δικαστικές εκκρεμότητες για το μονοπώλιο δεν έχουν τακτοποιηθεί χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος για τους υποψήφιους επενδυτές να καθορίσουν τις συμμαχίες τους και τη στρατηγική τους ενόψει του διαγωνισμού»
, επισημαίνουν οι αναλυτές.
Επίσης, η χθεσινή πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ΟΠΑΠ έκρυβε ακόμη μια έκπληξη. Το δημόσιο αποφάσισε να πωλήσει το 33% από το 34% που ελέγχει σήμερα και όχι το 29% όπως είχε ανακοινωθεί και είχε ήδη μεταβιβαστεί από το υπουργείο Οικονομικών στο ΤΑΙΠΕΔ.

Και αυτή η εξέλιξη στηλιτεύεται από την αγορά αφού για να έχει ο προτιμητέος υποψήφιος τον έλεγχο της καταστατικής μειοψηφίας χρειάζεται το 33,3%. «Η πρόθεση του κράτους να διατηρήσει το 1% και να διαθέσει το 33% δεν βγάζει νόημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις, με επιφύλαξη του δικαιώματος του ΤΑΙΠΕΔ να εισάγει ενδιάμεση φάση, η οποία θα αφορά στην υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών.
Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία με την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη δεύτερη φάση, όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Η Deutsche Bank AG, παράρτημα Λονδίνου και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες, ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ.
Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ο ΟΠΑΠ έχει την αποκλειστικότητα να διεξάγει μέχρι το 2030 στην ελληνική αγορά 13 τυχερά παιχνίδια και στις 4 Νοεμβρίου του 2011 του χορηγήθηκε αποκλειστική άδεια για 10 έτη για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα παιγνιομηχανήματα αυτά, 16.500 θα διαχειρίζεται η ίδια η ΟΠΑΠ ΑΕ, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα διαχειριζονται 4 έως 10 παραχωρησιούχοι οι οποίοι θα επιλεχθούν μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τον οργανισμό.
Από το ΤΑΙΠΕΔ εκτιμούν ότι οι δεσμευτικές προσφορές θα έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης του ΟΠΑΠ να ανακηρυχτεί στις αρχές του 2013.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξίας, στην οποία όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα κύριο μέλος που θα διατηρεί ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 34%. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) από τον νικητή του διαγωνισμού.
Σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής, για τις εταιρικές οντότητες (Α.Ε) απαιτείται ο μέσος όρος των EBITDA της τελευταίας τριετίας να ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Εάν πρόκειται για fund, το άθροισμα των κεφαλαίων (ενεργών και μη επενδεδυμένων) απαιτείται να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ για τις κοινοπραξίες οι ίδιοι όροι ισχύουν αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους.