Γιους και κόρες καθηγητών των ΑΕΙ, γαμπρούς και ανιψιούς έχει βάλει στο στόχαστρο το υπουργείο Παιδείας, με στόχο να θέσει τέλος στην οικογενειοκρατία στα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με νέο έγγραφό του, ο υφυπουργός κ. Ι. Πανάρετος καλεί τα πανεπιστήμια να αποστείλουν στο υπουργείο στοιχεία σχετικά με διορισμούς συγγενών των ήδη υπηρετούντων διδασκόντων. Είχε προηγηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου μια πρώτη, όμοιου περιεχομένου επιστολή, στην οποία όμως οι διοικήσεις των ΑΕΙ δεν ανταποκρίθηκαν. Την ίδια ώρα 100 περιπτώσεις εξέλιξης πανεπιστημιακών έχουν «παγώσει», ενώ 15 ήδη ακυρώθηκαν ως παράτυπες.