Στην ιστοσελιδα του υπουργείου Μεταφορών www. yme. gr θα μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης να ενημερώνονται για την πρόοδο του φακέλου τους και την έκδοση της άδειάς.

Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν, εισάγοντας τον αριθμό της άδειάς τους ή τον αριθμό πρωτοκόλλου και το έτος του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης), να ενημερωθούν με λεπτομέρεια για όλα τα στάδια προόδου εκτύπωσης της άδειας.