Μέσο πληθωρισμό 4,1% αναμένει η Αlpha Βank για την ελληνική οικονομία το 2010, καθώς εκτιμά ότι η επίδραση από την πτώση της εγχώριας ζήτησης στις τιμές συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των έμμεσων φόρων σε όλα τα προϊόντα τόσο μέσω του ΦΠΑ όσο και μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Για τον τρέχοντα μήνα και για τον Ιούνιο οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση θα φτάσει στο 5,2%, λόγω των μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος, για να υποχωρήσει στη συνέχεια και να πέσει στο 4,2% τον Δεκέμβριο του 2010. Η μείωση αυτή αναμένεται λόγω των μεγαλύτερων εκπτώσεων που θα προσφέρουν τα εμπορικά καταστήματα για την αύξηση της ζήτησης.

Οπως τονίζει η Αlpha Βank, οι αυξήσεις των τιμών πολλών δημόσιων υπηρεσιών και γενικά των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που επηρεάζονται από αυξήσεις στην έμμεση φορολογία θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2010 και στα επόμενα έτη, παρά τη μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας.

Αντίθετα πτώση τιμών μπορεί να αναμένεται σε ορισμένες εγχώριες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα (καφέ, εστιατόρια, κουρεία κλπ.).