Σύντομα

* Ι. Μπουτάρης και Υιός ΑΕ: Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 248.790 ευρώ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14.7.2009, προχώρησε η εταιρεία. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη μείωση των κοινών ανωνύμων μετοχών από 25.828.000 σε 25.413.350 λόγω ακύρωσης 414.650 ιδίων μετοχών. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16.172.010 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.953.350 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 25.

Σύντομα | tovima.gr

* Ι. Μπουτάρης και Υιός ΑΕ: Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 248.790 ευρώ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 14.7.2009, προχώρησε η εταιρεία. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη μείωση των κοινών ανωνύμων μετοχών από 25.828.000 σε 25.413.350 λόγω ακύρωσης 414.650 ιδίων μετοχών. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16.172.010 ευρώ, διαιρούμενο σε 26.953.350 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 25.413.350 κοινές και 1.540.000 προνομιούχες.

* FΗL Η. Κυριακίδης: Στην εκλογή νέου εξαμελούς διοικητικού συμβουλίου προέβη η πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση: Εκτελεστικά μέλη οι κκ. Ηλ. Κυριακίδης , πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κ. Καλιονίδης, αντιπρόεδρος. Μη εκτελεστικά μέλη οι κκ. Γ. Πετρόπουλος και Θεμ. Σαχπαζίδης, σύμβουλοι, και οι κκ. Αθ. Πάφος και Κυρ. Χαρακίδης, σύμβουλοι και ανεξάρτητα μέλη.

* Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Με επιτυχία ολοκλήρωσε η τράπεζα τη διαδικασία παράδοσης 109.260 σχολικών σετ σε 217 γραφεία και διευθύνσεις εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας (περίπου 5.500 σχολεία), ποσότητα που αντιστοιχεί στους μαθητές τάξεων Α΄ Δημοτικού όλων των δημοσίων σχολείων της χώρας, με τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας.

* ΡwC: Στην πρώτη ανοικτή παρουσίαση της ΡwC Αcademy για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00-21.00, θα αναλυθούν και συζητηθούν κρίσιμα θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου, όπως φοιτητές, αποφοίτους Λυκείου- Πανεπιστημίου- ΤΕΙ, καθώς και γονείς και καθηγητές. Παράλληλα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, η ΡwC Αcademy θα παρουσιάσει το νέο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα ομιλιών περιλαμβάνονται κρίσιμα διλήμματα και δύσκολες επιλογές για πτυχία και μεταπτυχιακά στο εσωτερικό ή εξωτερικό, αντικείμενα σπουδών, κόστος, διαβίωση, ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, τι προσέχουμε προτού πάρουμε αποφάσεις για πανεπιστήμια, προγράμματα και τίτλους, έξυπνες εναλλακτικές λύσεις σπουδών όπως οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις που οδηγούν σε αξιόπιστα απτά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ποιότητας σπουδών όσο και στην άμεση κατοχύρωση της επαγγελματικής καριέρας, και παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος της ΡwC Αcademy για το έτος 2009-2010.

* Frigoglass: Σε αγορά 16.000

ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,46 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 119.445,61 ευρώ, προέβη η εταιρεία, μέσω της Νational Ρ&Κ Χρηματιστηριακής.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk