Το λεμφοίδημα είναι μια αρκετά συχνή πάθηση, που παρουσιάζεται με αύξηση του όγκου των άνω ή κάτω άκρων ή του κορμού λόγω δυσλειτουργίας του λεμφικού συστήματος (λεμφαδένες – λεμφαγγεία) και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Είναι ιδιαίτερα συχνό μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετώπισης καρκίνου του μαστού και των γεννητικών οργάνων. Πολλές φορές δεν διαγιγνώσκεται και αν διαγνωστεί δεν δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις στους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση του είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του. Το λεμφοίδημα δεν θεραπεύεται, αλλά εφόσον διαγνωστεί εγκαίρως αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με απλές μεθόδους και προλαμβάνονται οι δυσάρεστες επιπτώσεις του. Ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, απλά μέτρα πρόληψης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες δημιουργίας λεμφοιδήματος.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.) συστάθηκε από το 2010 Πολυπαραγοντική Ομάδα, με πρώτο στόχο την αποτελεσματική και επαρκή αντιμετώπιση των ασθενών με λεμφοίδημα, είτε πρόκειται για πρωτογενές, είτε για δευτερογενές. Η πολυπαραγοντική ομάδα απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες: Αγγειοχειρουργός, Δερματολόγος, Φυσικοθεραπευτής, Νοσηλευτής, Διαιτολόγος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Διοικητικός Υπάλληλος. Όλα τα μέλη της Πολυπαραγοντικής Ομάδας εμπλέκονται στην διάγνωση, αξιολόγηση, οργάνωση θεραπευτικής παρέμβασης, θεραπεία, εκπαίδευση και καθοδήγηση του ασθενή, αξιολόγηση προόδου και αναπροσαρμογή θεραπευτικού πλάνου, επανέλεγχο (follow-up), ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-κινητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ασθενών και ευρύτερα της Κοινότητας, μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης λεμφοιδήματος.

Η Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος (Π.Ο.Α.Λ.),  είναι το μοναδικό οργανωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης λεμφοιδήματος στο Δημόσιο Τομέα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, το Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας και το Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση και αποκατάσταση ασθενών με λεμφοίδημα με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης αποσυμφορητικής θεραπείας (Complete Decongestive Therapy- CDT), η οποία συμπεριλαμβάνει: Αξιολόγηση, Περίδεση πολλαπλών στρωμάτων, Μάλαξη, Άσκηση, Διατροφικές Συμβουλές, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη και Επαναξιολόγηση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εξωτερικοί ασθενείς. Η διάρκεια προβλέπεται να είναι 15 εργάσιμες ημέρες, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης. Καθημερινά η διάρκεια του προγράμματος για τον κάθε ασθενή θα είναι 1-2 ώρες. Η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1ο Στάδιο: Επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ύστερα από ραντεβού στο τηλεφωνικό νούμερο 2413501739 (Εξέταση και Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Παραπομπή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας).

2ο Στάδιο: Επίσκεψη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, στο Τμήμα Διατροφής και στην Ψυχολογική Υπηρεσία του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. (Ενημέρωση και Αξιολόγηση Ένταξης του ασθενή στο Πρόγραμμα).

3ο Στάδιο: Έναρξη – Διεξαγωγή – Ολοκλήρωση Προγράμματος.

4ο Στάδιο: Επαναξιολόγηση ασθενούς (μετά από 1 μήνα, 6 μήνες, 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος).

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Π.Ο.Α.Λ. και με αφορμή την Ημέρα Ενημέρωσης καλούνται όσοι πολίτες έχουν πρησμένα άνω ή κάτω άκρα να καλέσουν στο 2413502160 καθημερινές πρωινές ώρες (κα Παπαδοπούλου Μ.-Χ., Φυσικοθεραπεύτρια), προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για αξιολόγηση και συνεπώς έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Στο ίδιο νούμερο μπορούν να καλούν και όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα μέτρα πρόληψης λεμφοιδήματος μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.   

Πληροφορίες για το λεμφοίδημα και την Π.Ο.Α.Λ. και στο www.uhl.gr/poal. Φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Νάκο Χρήστο, Κοινωνικό Λειτουργό του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων στο 2413501069 και στο lemfoidimapgnl@gmail.com