Τη διάκριση από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου, έλαβε η INTRALOT για ακόμη μια χρονιά, για την Επιχειρηματική Ηθική «EBEN» ως αναγνώριση της αριστείας που επιδεικνύει στους τομείς της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Ηθικής Διακυβέρνησης. Το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία κατόπιν αξιολόγησης των εταιρικών πρακτικών.
Η πιστοποίηση που έλαβε η INTRALOT αποτελεί αναγνώριση της επίδοσής της σε τομείς της Επιχειρηματικής Ανάλυσης, και ειδικότερα στην «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και τον απολογισμό ΕΚΕ», καθώς και την «Αποτελεσματική Διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Επιπλέον, η INTRALOT διακρίθηκε και φέτος στους τομείς «Κανονισμοί και Επικοινωνία Εσωτερικού Έλεγχου» και «Αξιολόγηση Εταιρικής Απόδοσης».
Η κα. Χρύσα Αμανατίδου, Sr. Manager of Public Relations and CSR της INTRALOT, υπογράμμισε τη σημασία της ενσωμάτωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική των επιχειρήσεων ως βασικό μέσο για τη παραγωγή προστιθέμενης αξίας, προσθέτοντας ότι «η επιχειρηματική αριστεία σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη και υπεύθυνη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια».
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EBEN είναι ένα διεθνές δίκτυο με 42 κράτη μέλη που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς.