Ανείσπρακτα παραμένουν φορολογικά πρόστιμα ύψους 12,57 δισ. ευρώ, λόγω καθυστερήσεων στο δικαστικό χειρισμό των φορολογικών υποθέσεων, αλλά και λόγω της αδυναμίας των Εφοριών να προβούν στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καταδεικνύουν ότι ο ανορθολογικός τρόπος επιβολής των προστίμων και το υπέρογκο ύψος τους καθιστά τα πρόστιμα μη εισπράξιμα.

Ενδεικτικά μέχρι τις 28 Ιουνίου 2012 είχαν καταγραφεί :

– 25.901 παραβάσεις φορολογικής αξίας έως 10.000 ευρώ έκαστη.

– 10.973 παραβάσεις φορολογικής αξίας 10.001 – 50.000 ευρώ.

– 3.068 παραβάσεις φορολογικής αξίας 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

-4.581 παραβάσεις φορολογικής αξίας 100.001 έως 500.00 ευρώ.

-1843 παραβάσεις φορολογικής αξίας άνω των 500.001 ευρώ έκαστη.

Η ΓΓΠΣ κάνει ειδική αναφορά στην εταιρεία «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» στην οποία στις 27 Ιουνίου 2012 βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 4,8 δισ. ευρώ μετά από οριστική δικαστική απόφαση.

Τέλος, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το ποσοστό ανάκτησης για όλες τις φορολογικές υποθέσεις ανέρχεται στο 4,77% του συνολικού βεβαιωθέντος ποσού. Πιο απλά αν και τα δικαστήρια έχουν επιδικάσει προς είσπραξη 13,2 δισ. ευρώ, τελικά στα ταμεία του Δημοσίου μπήκαν μόλις 630,67 εκατ. ευρώ.