Νέος γύρος συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Πρώτα το roll-over, μετά οι «γάμοι»

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής οµολόγων (roll-over) αναµένουν οι τραπεζίτες προτού ξεκινήσει ο νέος γύρος συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. «∆εν µπορείς να προχωρήσεις σε εξαγορά ή συγχώνευση χωρίς να ξέρεις τι αγοράζεις, πόσο αξίζει αυτός που θα συνεργαστείς» αναφέρει κορυφαίος τραπεζίτης. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος για τον προσδιορισµό του ύψους των επισφαλειών των χρηµατοπιστωτικών οµίλων. Οι διαδικασίες αυτές υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται σε εξέλιξη ως το τέλος του έτους.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής οµολόγων (roll-over) αναµένουν οι τραπεζίτες προτού ξεκινήσει ο νέος γύρος συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. «∆εν µπορείς να προχωρήσεις σε εξαγορά ή συγχώνευση χωρίς να ξέρεις τι αγοράζεις, πόσο αξίζει αυτός που θα συνεργαστείς» αναφέρει κορυφαίος τραπεζίτης. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος για τον προσδιορισµό του ύψους των επισφαλειών των χρηµατοπιστωτικών οµίλων. Οι διαδικασίες αυτές υπολογίζεται ότι θα βρίσκονται σε εξέλιξη ως το τέλος του έτους. Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, όσον αφορά τους τέσσερις µεγάλους τραπεζικούς οµίλους (Εθνική, Alpha, Εurobank και Πειραιώς) «όλοι συζητούν µε όλους και όλα τα ενδεχόµενα παραµένουν ανοιxτά». ∆ύσκολα όµως εκτιµάται ότι θα υπάρξει κάποιο deal πριν από την ολοκλήρωση του roll-over. Ωστόσο οι ανάγκες χρηµατοδότησης της οικονοµίας για να επιστρέψει η χώρα σε αναπτυξιακή πορεία δεν µπορούν να περιµένουν και η κυβέρνηση πιέζει για την επιτάχυνση των εξελίξεων.

Τρεις επιλογές

Οι τράπεζες µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, δηλαδή την έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας της µη χρηµατοδότησής τους από τις αγορές, τις συνεχώς αυξανόµενες επισφάλειες, το «κούρεµα» των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και την αβεβαιότητα που προκαλεί το ασταθές διεθνές περιβάλλον, έχουν τρεις επιλογές:

1. Να προχωρήσουν σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και οι υφιστάµενοι ή νέοι µέτοχοι να βάλουν λεφτά, 2. Να συγχωνευθούν ώστε να γίνουν µεγαλύτερες και πιο ελκυστικές για να προσελκύσουν νέα κεφάλαια, 3. Να καταφύγουν για κεφαλαιακή ενίσχυση στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (το Ταµείο που έχει συσταθεί µε κεφάλαια 10 δισ. ευρώ από τη διεθνή βοήθεια για τη στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος), κάτι που θα οδηγήσει στην κρατικοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτή, όπως επισηµαίνουν κύκλοι της αγοράς, οι τράπεζες θα εισέλθουν σε «αχαρτογράφητα νερά». Και τούτο διότι κανένας δεν είναι σε θέση να δώσει µια απάντηση ως προς το τι είδους κρατικοποίηση θα είναι αυτή. Θα είναι ελληνικού τύπου, δηλαδή όπως έγινε στο παρελθόν µε την Εµπορική του Ανδρεάδη, ή θα είναι ολλανδικού τύπου, όπως έγινε µε την ABN Amro Bank, η οποία περιήλθε στο κράτος, το οποίο την εξυγίανε και στη συνέχεια την πούλησε στον ιδιωτικό τοµέα;

Σε κάθε περίπτωση, η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία, διότι το τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να επανακεφαλαιοποιηθεί ώστε να µπορέσει να δανείσει εκ νέου την οικονοµία. Χωρίς τραπεζική χρηµατοδότηση δεν µπορεί να ξεκινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας. Ο υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος γνωρίζει πολύ καλά ότι τα πακέτα διάσωσης της Ελλάδας δεν µπορούν να προκαλέσουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας, καθώς τα διεθνή δάνεια προορίζονται για την εξυπηρέτηση του χρέους και την πληρωµή µισθών και συντάξεων.

Αγκάθι οι επισφάλειες

Η χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα θα προέλθει κυρίως από τον τραπεζικό τοµέα και για τον λόγο αυτόν πιέζει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους µετόχους τους είτε να βάλουν το «χέρι στην τσέπη» (κάτι που δεν φαίνεται διατεθειµένοι να κάνουν) είτε να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις που θα διευκολύνουν την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Για να γίνει αυτό οι τραπεζίτες θα πρέπει να σταµατήσουν να κρύβουν τα προβλήµατά τους, ιδιαίτερα στο θέµα των επισφαλειών. Θα πρέπει να «βγάλουν τους σκελετούς από τα ντουλάπια τους», δηλαδή να αποτιµήσουν τα οµόλογα που κατέχουν σε τιµές αγοράς και να αποκαλύψουν το πραγµατικό ύψος των επισφαλών δανείων που έχουν χορηγήσει τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά.

Μόνο έτσι θα µπορεί να διαπιστωθεί πόσα πραγµατικά κεφάλαια απαιτούνται για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα τους επιτρέψει να παίξουν τον ρόλο τους στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας. Τραπεζικές πηγές υπολογίζουν ότι τα κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας δεν επαρκούν και συνολικά το σύστηµα θα χρειαστεί διπλάσια κεφάλαια.

Ζητείται σαφής προσδιορισμός των όρων ανταλλαγής των ομολόγων
Δυσκολίες στη συγκέντρωση των €135 δισ.

Το ποσό των 135 δισ. ευρώ προσπαθεί να συγκεντρώσει η τρόικα για την ανταλλαγή (roll-over) των ελληνικών οµολόγων, που είναι η συµµετοχή των τραπεζών και των ιδιωτών εν γένει στο νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές η δυσκολία που εµφανίζεται στη συγκέντρωση του ποσού συνδέεται µε τη διευκρίνιση των τεχνικών σηµείων του σχεδίου. «Αν δεν προσδιοριστούν σαφώς οι όροι της ανταλλαγής, πώς µπορούµε να ξέρουµε αν θα συµµετέχουµε ή όχι» αναφέρει κορυφαία τραπεζική πηγή. Και όπως εξηγεί, υπάρχουν εκκρεµή ζητήµατα που αφορούν το κουπόνι του νέου οµολόγου, το αν ο τίτλος θα υπόκειται στο ελληνικό ή το αγγλικό δίκαιο κλπ. Ολα αυτά τα τεχνικά σηµεία του σχεδίου αναµένεται να ξεκαθαρίσουν εντός των επόµενων ηµερών και να καταγραφούν σε ένα αρχικό σύµφωνο κατανόησης (memorandum of understanding), το οποίο θα σταλεί στις τράπεζες. Η ανταλλαγή επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεµβρίου. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο θεωρούν ως πιθανότερο χρονικό διάστηµα τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας λήξης των οµολόγων που περιλαµβάνονται στο σχέδιο ώστε να καλυφθεί ο στόχος των 135 δισ. ευρώ. Να συµπεριληφθούν δηλαδή και οµόλογα που λήγουν µετά το 2020 ως το 2024. Το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν και τίτλοι που λήγουν µετά το 2020 άφησε ανοιχτό και ο υπουργός Οικονοµικών. Σε κάθε περίπτωση, τραπεζικοί παράγοντες επισηµαίνουν ότι «η αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις στις αγορές δεν ευνοεί την κατάσταση». Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν το σχέδιο «αρκετά πολύπλοκο» και εκτιµούν ότι το όφελος «δεν είναι ξεκάθαρο». Ως εκ τούτου θεωρούν ότι ενδεχοµένως «πολλοί να µη θέλουν να µπουν στον κόπο να ενταχθούν στη ρύθµιση».

Οι πληροφορίες που θέλουν να υπάρχει δυσκολία στο να συγκεντρωθεί το ποσό των 135 δισ. ευρώ αναφέρουν ότι αυτό συνέβη γιατί δεν είχε υπολογιστεί ότι ένα µεγάλο µέρος των οµολόγων που έχουν εκδοθεί δεν βρίσκεται πρακτικά στην αγορά αφού έχει χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών ή για παράδειγµα έχει διατεθεί για την εξόφληση χρεών των νοσοκοµείων. Να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή των ελληνικών τραπεζών, µε βάση τα αρχικά δεδοµένα, αφορούσε οµόλογα 31 δισ. ευρώ. Αν υπάρξει χρονική επέκταση για το σχέδιο, το ποσό µπορεί να προσεγγίσει τα 40 δισ. ευρώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk