* Κρι-Κρι: Την υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, για επενδυτικό της πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό του κλάδου παγωτού, πέτυχε προσφάτως η βιομηχανία γάλακτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 8,71 εκατ. ευρώ και πρόκειται να επιδοτηθεί σε ποσοστό 40%. Κύριους άξονες του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία υποδομών που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου παγωτού, η περαιτέρω αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών και η ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται στα μέσα του 2012, ενώ σημαντικό τμήμα του έχει ήδη υλοποιηθεί. Η εταιρεία, διαβλέποντας τη μείωση της κατανάλωσης που επέρχεται στην εγχώρια αγορά, αποτέλεσμα των πληγμάτων στα εισοδήματα των καταναλωτών, από καιρό δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων.

* Ρlias: Από σήμερα οι μετοχές της εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 39,2 εκατομμυρίων νέων μετοχών, σε αναλογία 3,2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,31 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 18.10.2010 ως και 1.11.2010 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος από 18.10.2010 ως και 26.10.2010.

* Πετζετάκις: Τελεί σε αναμονή ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των ομολογιών (περιλαμβανομένων και των μετατρέψιμων) της εταιρείας από τους ξένους ομολογιούχους δανειστές στον ξένο επενδυτικό οίκο, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης τονίζει ότι, όπως την ενημέρωσε ο ξένος επενδυτικός οίκος, έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες από πλευράς του διαδικασίες σταδιακής απελευθέρωσης κεφαλαίων και ως την 20ή Οκτωβρίου θα έχει καταβληθεί εφάπαξ ποσό τουλάχιστον 6,5 εκατ. ευρώ.

* Ομιλος Χαραγκιώνη: Το Αthenian Capitol, το νέο εμπορικό κέντρο που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό στα τέλη του 2010 στο κέντρο της Αθήνας, έχει δώσει έμφαση στην ενέργεια και στον σεβασμό προς το περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο του design είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτιρίου, με ενδεικτική αναφορά στη θερμομόνωση και σκίαση στις εξωτερικές γυάλινες επιφάνειες για ελαχιστοποίηση των φορτίων του προηγμένου συστήματος κλιματισμού, στη συλλογή και διαχείριση των υδάτων βροχής για άρδευση- καθαρισμό, στην παραγωγή ρεύματος με ηλιακούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά στη στέγη), στα φυτεμένα δώματα και ακάλυπτους χώρους, στοιχεία που κάνουν το κτίριο να «δείχνει» το μέλλον των αστικών κατασκευών με ευαισθησία στο περιβάλλον.