Σε μια περίοδο όπου η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται στο ναδίρ ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών του μηνός Απριλίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2009, σημείωσε αύξηση 3,5%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2009 προς το 2008.

Ο εν λόγω γενικός δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2010, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το 2008, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2009- Απριλίου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2008- Απριλίου 2009, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 5% που σημειώθηκε το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (14,5%) εμφανίζουν τα καύσιμα τον Απρίλιο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και ακολουθούν τα ηλεκτρολογικά υλικά (10,3%), τα υλικά ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης (9,8%), τα μεταλλικά υλικά βασικής επεξεργασίας (7%) κτλ.

Αντίθετα, μείωση κατά 2,7% σημείωσαν τα τεχνητά πετρώδη υλικά, κατά 0,4% οι ανελκυστήρες και κατά 0,1% τα υλικά μόνωσης.