Σε ΤΒank θα μετονομαστεί η Αspis Βank, όπως αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, μετά την υπαγωγή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην τράπεζα με 32,9%, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ο διευθύνων σύμβουλος της Αspis Βank κ. Χρ. Σορώτος υπέβαλε την παραίτησή του. Σύμφωνα με όσα έχουν υπογραμμιστεί από το ΤΤ η μετονομασθείσα τράπεζα θα συνεχίσει την αυτόνομη ανάπτυξή της.